Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Informace k možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji pro MZ 2021/2022 tyto podmínky nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem).
Nahrazení povinné profilové zkoušky se týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší.
Podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP G) směřuje vzdělávání k dosažení úrovně B2 v prvním cizím jazyce (tj. na našem gymnáziu jazyk anglický), a ve druhém cizím jazyce k úrovni B1. Nahradit zkoušku lze tedy certifikáty této úrovně či vyšší.
Pro jarní zkušební období 2023 podává žák ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky
nejpozději do 31. března 2023. Součástí žádosti bude také příslušný certifikát (nebo jeho úředně ověřená kopie).

Informace MŠMT a CERMAT k profilovým zkouškám včetně seznamu všech uznávaných zkoušek najdete v odkazu: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilove-casti.
Vzor žádosti o nahrazení zkoušky najdete na našem webu pod odkazem https://www.gymroznov.cz/wp-content/uploads/2022/01/zadost-o-nahrazeni-zkousky-z-cij.pdf (pdf) nebo https://www.gymroznov.cz/wp-content/uploads/2022/01/zadost-o-nahrazeni-zkousky-z-cij.docx (word).

31. 10. 2022 RNDr. Alena Gallová

Přejít nahoru