Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Operační program Jan Amos Komenský

Naše škola se od 1. 9. 2022 zapojila do Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jeho cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech, která rozvíjí potenciál každého jednotlivce a povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. Komenského myšlenky jsou o to naléhavější, o co rychleji se svět mění. Doba, v níž žijeme, je stále komplexnější a klade na nás nové nároky související s nastoupivším obdobím digitalizace, robotizace, klimatických a společenských změn. Jsme jejich součástí a hledáme východiska nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost a lidstvo.

V rámci školy jsme díky tomuto programu získali finanční prostředky na personální šablony školního psychologa a kariérové poradce. Dále v letošním roce přicházíme s nabídkou dalších zajímavých aktivit pro žáky, které budou financovány z tohoto projektu.

Přejít nahoru