Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Projekt: Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů

Škola je zapojena do projektu Šablony 2017; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,

Projekt: OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

 Školní psycholog – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu ? školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP – ICT

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Projekt OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ je spolufinancován Evropskou unií

 

Přejít nahoru