Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Projekt: OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ

Škola je zapojena do projektu Šablony II; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Projekt: OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

Školní psycholog – personální podpora SŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu ? školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s
potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Školní kariérový poradce
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP – cizí jazyky
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v cizích jazycích. Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP – inkluze
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze. Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.

Kluby pro žáky SŠ
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Tato aktivita bude realizována v následujících variantách:

  • klub komunikace v cizím jazyce
  • klub zábavné logiky a deskových her
  • čtenářský klub
  • badatelský klub
  • klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení

Projekt OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ
je spolufinancován Evropskou unií

Přejít nahoru