Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Učební plány

Školní rok 2023/2024

 

Školní vzdělávací program – učební plán nižšího stupně gymnázia osmiletého

 

Předměty

1.

2.

3.

4.

Nižší gymnázium

Český jazyk a literatura1

4

1

5

3

1

4

4

 

4

4

 

4

17

Cizí jazyk

3

1

4

3

1

4

3

 

3

3

 

3

14

Další cizí jazyk2

 

 

 

 

 

 

3

 

3

3

 

3

6

Občanská výchova3

1

1

2

1

 

1

1

 

1

1

1

2

6

Dějepis

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

8

Zeměpis

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

8

Matematika4

4

1

5

3

4

4

 

4

4

 

4

17

Fyzika

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2,5

LT5

 

2,5

8,5

Chemie6

 

 

 

2

 

2

2

1

LT

3

2

 

2

7

Biologie7

2

 

2

2

1

3

1

1

2

1,5

LT5

 

1,5

8,5

Informatika a výp. technika8

1

 

1

1

DGT

 

1

1

DGT

 

1

1

 

1

4

Hudební/výtvarná výchova9

3

 

3

3

 

3

2

 

2

2

 

2

10

Tělesná výchova

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

8

Celkem ročník

30

30

31

31

122

 

 

Disponibilní hodiny

 

Člověk a svět práce

 

Výchova ke zdraví

 

 

1 Jedna hodina vyčleněna pro cvičení, třída se dělí na poloviny (podle podmínek a organizace školy).

2 Od 3. ročníku zařazen volitelně jazyk německý, francouzský, španělský, ruský.

3 Součástí vzdělávacího obsahu je v 1. ročníku část oblasti Člověk a zdraví.

4 Jedna hodina vyčleněna pro cvičení, třída se dělí na poloviny (podle podmínek a organizace školy)

5 Dvouhodinovka jednou za dva týdny – cvičení z biologie nebo fyziky.

6 Součástí vzdělávacího obsahu je ve 3. ročníku část oblasti Člověk a svět práce – tematický okruh Práce s laboratorní technikou.

7 Součástí vzdělávacího okruhu je ve 2. ročníku část okruhu oblasti Člověk a zdraví.

8 Součástí vzdělávacího obsahu je ve 2. ročníku část oblasti Člověk a svět práce – tematický okruh Využití digitálních technologií. Předmět je zařazen od druhého ročníku jako volitelný dle náročnosti s odlišným rozlišením obsahu – volitelné.

9 V 1. a 2. ročníku – 1 hodina týdně hudební výchova, 2 hodiny týdně výtvarná výchova; ve 3. a 4. ročníku – jedna skupina Hv v 1. pololetí, 2. skupina Vv, 2. pololetí se výchovy vymění.

 

 

 

 

Školní vzdělávací program – čtyřleté gymnázium

 

 

 

PŘEDMĚT

ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

Český jazyk

4

3

4

4

Cizí jazyk 1

4

4

4

4

Cizí jazyk 2

3

3

3

3

Základy společenských věd   1/

1

2

2

2

Dějepis

2

2

2

Geografie a geologie

2

3

Matematika

4

4

4

4

Fyzika

3

2

2

Chemie

2

3

2

Biologie    2/

2

3

2

Informatika a výpočetní technika

2

2

Estetická výchova

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

Volitelný předmět 1

2

14

Volitelný předmět 2

2

Volitelný předmět 3

Volitelný předmět 4

Celkem ročník

33

33

33

33

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program – osmileté gymnázium

 

 

PŘEDMĚT

ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Český jazyk

5

4

4

4

4

3

4

4

Cizí jazyk 1

4

4

3

3

3

3

4

4

Cizí jazyk 2

3

3

3

3

3

3

Občanská výchova

2

1

1

1

Základy společenských věd 1/

1

2

2

2

Mediální výchova

1

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

Zeměpis/Geografie a geologie

2

2

2

2

2

3

Matematika

5

4

4

4

4

4

4

4

Fyzika

2

2

2

2,5

3

2

3

Chemie

2

3

2

3

2

2

Biologie 2/

2

3

2

1,5

2

3

2

Informatika a informační

a komunikační technologie

1

1

1

1

2

2

Estetická výchova

3

3

2

2

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelný předmět 1  

 

 

 

 

 

 

2

14

Volitelný předmět 2

 

 

 

 

2

Volitelný předmět 3

 

 

 

 

Volitelný předmět 4

 

 

 

 

Celkem ročník

30

30

31

31

33

33

33

33

 

Přejít nahoru