Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Učebnice pro školní rok 2013-2014

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2013-2014
pro nižší gymnázium

1.A 8

 • Matematika – Opakování z obecné školy, Herman, Prometheus 1995
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus 1998
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus 1995
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus 1995
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus 1995
 • Sbírka úloh z matematiky pro 6. roč. ZŠ, Česenek, Prometheus 1994
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus 2008
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Rauner, Fraus 2004
 • Přírodopis 1 pro 6. tř. ZŠ ,Černík, SPN, 1998
 • Zeměpis pro 6. ZŠ  a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa ,Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog 2001
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, ( učebnice + PS ) Krausová, Fraus 2003
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus  2003
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 6. roč., Valenta, Práce 1998
 • Anglický jazyk – Project English 1,  učebnice a pracovní sešit,  3. vydání

2.A 8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus 1995
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus 1997
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus 1995
 • Sbírka úloh z matematiky pro 7.ročník ZŠ , Trejbal, Prometheus 1995
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus 2008
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Rauner, Fraus 2005
 • Přírodopis 2 pro 7. tř. ZŠ , Černík, SPN 1999
 • Základy chemie – 1.díl, Beneš, Fortuna 1997
 • Chemie pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus 2006
 • Zeměpis pro  9. roč. ZŠ  a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog 2002
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Krausová, Fraus 2004
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus 2004
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ, Valenta, Práce 1998
 • Anglický jazyk – Project English 2 , učebnice a pracovní sešit , 3. vydání

3.A 8

 • Matematika ? Výrazy 1, Herman, Prometheus 1995
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus 1997
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus 1996
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus 1996
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus 1998
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta 1996
 • Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ, Bušek, Prometheus 1994
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus 1994
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS) , Rauner. Fraus 2006
 • Přírodopis 3 pro 8.tř. ZŠ, Černík, SPN 1999
 • Základy chemie – 2. díl, Beneš, Fortuna 1997
 • Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus 2007
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog 2003
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus 2005
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus 2005
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ , Valenta, Práce 1998
 • Anglický jazyk – pokročilí: Project English 3 , učebnice a PS , 3, vydání
 • Španělský jazyk ? začátečníci:  Aventura 1
 • Německý jazyk ? začátečníci: Themen aktuell 1

4.A 8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus 1999
 • Matematika – Funkce, Prometheus 2000
 • Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ, Bušek, Prometheus 1998
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus 1994
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus 1996
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus 2000
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus 2001
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ), Rauner, Fraus 2007
 • Přírodopis 4 pro 9.tř. ZŠ, Černík, SPN a.s. 1999
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna 1997
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ  a  víceletá gymnázia, Fraus
 • Valašsko, Vencálek, 1993
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog 2004
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus 2006
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus 2006
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ, Valenta, Práce 1998
 • Anglický jazyk – pokročilí:  Project English 4, učebnice a PS , 3. vydání
 • Ruský jazyk – začátečníci: EXO 1
 • Německý jazyk – začátečníci:  Themen aktuel 1

 

SEZNAM UČEBNIC
pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB,4.AB
používaných ve školním roce 2013-2014

Všichni nově přijatí  žáci staršího gymnázia tříd 1.AB – si budou moci objednat nové učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Odvárko, Sbírka úloh z mat. pro gymnázia – Funkce, Prometheus
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
– Odvárko, Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Calda, Komplexní čísla, Prométheus (pouze matematický seminář)
– Calda, Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Bušek, Sb. úloh pro gymnázia – Analytická geometrie Prometheus
– Božek, Stereometrie, Prometheus
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus
– Odvárko, Posloupnosti a řady, Prometheus
– Odvárko, Sb. úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady, Prometheus
– Kubát, Sb. úloh z matematiky pro SŠ – mat. minimum, Prometheus

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, PrometheusPro všechny ročníky doporučeno:- Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus

Biologie

1.AB, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc

Chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
nebo – Peč, Pečová, Učebnice středoškol.chemie a biochemie
pro maturanty doporuč.: – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis

1.AB +
5. A 8
– Příroda a lidé Země, učebnice zaměpisu pro SŠ, Česká geogr. spol,2001
– Školní atlas světa
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa,Terra, Praha 2001
2.AB +
6.A 8
– Bičík, Regionální zeměpis světadílů, Česká geogr. spol. , 2000- Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol. 2003- Školní atlas světa- Školní atlas ČR ( raději bílý)- doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha 2001
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Evropy a Česka, Terra 2003
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol. 2003- Školní atlas ČR ( raději bílý)- doporučujeme: Školní atlas dnešní Evropy a Česka, Terra 2003

Český jazyk

1.AB +
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ, Fraus 2009 (učebnice na čtyři roky studia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro SŠ, Fraus 2009 (učebnice na čtyři roky studia)
– Literatura pro 1. roč. SŠ ( učebnice + pracovní sešit), Didaktis 2008
2.AB +
6.A 8
– Literatura pro 2. roč. SŠ (učebnice + pracovní sešit), Didaktis 2009
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ (učebnice + pracovní sešit), Didaktis 2009
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ (učebnice + pracovní sešit), Didaktis 2010
– Český jazyk a komunikace pro střední školy – Komplexní příprava k maturitě – pracovní sešit, Didaktis 2009
Pro všechny ročníky – Pravidla českého pravopisu ( po roce 1993)

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Čornej, Dějiny 1 a 2 pro gymnázia a SŠ, SPN
2.AB +
6.A 8
– Čornej, Dějiny 2 a 3 pro gymnázia a SŠ, SPN
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Čornej, Dějiny 3 a 4 pro gymnázia a SŠ, SPN

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Společenské vědy pro střední školy 1. díl, učebnice + pracovní sešit,  Didaktis 2009
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc 2000- Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis 2011
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis 2011
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus 2012
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava 2009

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – New Head. Pre-Interm. 3. edit ——–
2.AB – New Head. Pre-Interm. 3. edit ——–
3.AB – New Headway Interm. 4.edition ———
4. AB – New Headway Interm. 4.edition ———
5.A8 – Project Engl. 4, Headw. Interm. ——
6.A8 – New Headway Interm. 4.edition ——
7.A8 – New Headway Interm. 4.edition ——
8.A8 – New Headway Interm. 4.edition ——-

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Themen akt. 1
2.AB —— – Themen akt. 1
3.AB —— – Themen akt. 2
4.AB ——- – Themen akt. 2
5.A8 ——- – Themen akt. 2
6.A8 ——- ——-
7.A8 ——-  ——-
8.A8 ——- – Themen akt. 2

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Aventura 1
2.AB ——- – Aventura 1
3.AB ——- – Aventura 2
4.AB ——- – Aventura 2
5.A8 ——- – Aventura 2
6..A8 ——- – Aventura 2
7.A8 ——– – Aventura 2
8.A8 ——– – Aventura 3

Francouzský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Connexions 1
2.AB —— – Connexions 1
3.AB —— – Connexions 2
4.AB —— – Connexions 2
5.A 8 —— – Connexions 2
6.A 8 —— – Connexions 2
7.A 8 —— – Connexions 2
8.A 8 —— ——–

 Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— Klass 1
2.AB —— Klass 2
3.AB —— Klass 3
4.AB —— Klass 3
5.A 8 —— ——
6.A 8 —— ——
7.A 8 —— ——
8.A 8 —— ——-

 

Přejít nahoru