Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Učebnice pro školní rok 2014 – 2015

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2014-2015
pro nižší gymnázium

1.A8

 • Matematika – Opakování z obecné školy, Herman, Prometheus 1995
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus 1998
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus 1995
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus 1995
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus 1995
 • Sbírka úloh z matematiky pro 6. roč. ZŠ, Česenek, Prometheus 1994
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus 2008
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Rauner, Fraus 2004
 • Přírodopis 1 pro 6. tř. ZŠ ,Černík, SPN, 1998
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa ,Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog 2001
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, ( učebnice + PS ) Krausová, Fraus 2003
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus 2003
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 6. roč., Valenta, Práce 1998
 • Anglický jazyk – Project English 1, učebnice a pracovní sešit, 3. vydání

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus 1995
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus 1997
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus 1995
 • Sbírka úloh z matematiky pro 7.ročník ZŠ , Trejbal, Prometheus 1995
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus 2008
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Rauner, Fraus 2005
 • Přírodopis 2 pro 7. tř. ZŠ , Černík, SPN 1999
 • Základy chemie – 1.díl, Beneš, Fortuna 1997
 • Chemie pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus 2006
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog 2002
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Krausová, Fraus 2004
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus 2004
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ, Valenta, Práce 1998
 • Anglický jazyk – Project English 2 , učebnice a pracovní sešit , 3. vydání

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus 1995
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus 1997
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus 1996
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus 1996
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus 1998
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta 1996
 • Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ, Bušek, Prometheus 1994
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus 1994
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS) , Rauner. Fraus 2006
 • Přírodopis 3 pro 8.tř. ZŠ, Černík, SPN 1999
 • Základy chemie – 2. díl, Beneš, Fortuna 1997
 • Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus 2007
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog 2003
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus 2005
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus 2005
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ , Valenta, Práce 1998
 • Anglický jazyk – pokročilí: Project English 3 , učebnice a PS , 3, vydání
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Themen aktuell 1
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Connexions 1
 • Ruský jazyk – začátečníci: EXO 1

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus 1999
 • Matematika – Funkce, Prometheus 2000
 • Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ, Bušek, Prometheus 1998
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus 1994
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus 1996
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus 2000
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus 2001
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ), Rauner, Fraus 2007
 • Přírodopis 4 pro 9.tř. ZŠ, Černík, SPN a.s. 1999
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna 1997
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Valašsko, Vencálek, 1993
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog 2004
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus 2006
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus 2006
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ, Valenta, Práce 1998
 • Anglický jazyk – pokročilí: Project English 4, učebnice a PS , 3. vydání
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Themen aktuel 1

SEZNAM UČEBNIC

pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB,4.AB
používaných ve školním roce 2014-2015


Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd 1.AB – si budou moci objednat nové učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září.

Matematika

1.AB + 5.A 8 – Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice
– sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
2.AB + 6.A 8 – Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
– Odvárko, Sbírka úloh z mat. pro gymnázia
– Funkce, Prometheus
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
– Odvárko, Sbírka úloh pro gymnázia
– Goniometrie, Prometheus
3.AB + 7.A 8 – Calda, Komplexní čísla, Prométheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Bušek, Sb. úloh pro gymnázia
– Analytická geometrie Prometheus
– Boček, Stereometrie, Prometheus
4.AB + 8.A 8 – Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro matematický seminář)
– Calda, kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus
– Odvárko, Posloupnosti a řady, Prometheus
– Odvárko, Sb. úloh pro gymnázia
– Posloupnosti a řady, Prometheus
– Kubát, Sb. úloh z matematiky pro SŠ – mat. minimum, Prometheus

Fyzika

1.AB + 5.A 8 – Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB + 6.A 8 – Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB + 7.A 8 – Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, Prometheus
Pro všechny ročníky doporučeno: – Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus

Biologie

1.AB, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc

Chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
pro maturanty doporuč.: – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis , geopolitika

1.AB + 5. A 8 – Příroda a lidé Země, učebnice zaměpisu pro SŠ, Česká geogr. spol, 2001
– Školní atlas světa
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa,Terra, Praha 2001
2.AB + 6.A 8 – Školní atlas světa
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha 2001
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Evropy a Česka, Terra 2003
– Bičík, Regionální zeměpis světadílů, Česká geogr. Spol. 2000
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol. 2003
– Školní atlas ČR ( raději bílý)
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Evropy a Česka, Terra 2003

Český jazyk

1.AB + 5.A 8 – Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ, Fraus 2009 ( učebnice na čtyři roky studia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro SŠ, Fraus 2009 ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 1. roč. SŠ ( učebnice + PS) , Didaktis 2008
2.AB + 6.A 8 – Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ, Fraus 2009 ( učebnice na čtyři roky studia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro SŠ, Fraus 2009 ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 2. roč. SŠ (učebnice + PS), Didaktis 2009
3.AB + 7.A 8 – Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ, Fraus 2009 ( učebnice na čtyři roky studia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro SŠ, Fraus 2009 ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 3. roč. SŠ (učebnice + PS), Didaktis 2009
4. AB+ 8.A 8 – Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ, Fraus 2009 ( učebnice na čtyři roky studia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro SŠ, Fraus 2009 ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 4. roč. SŠ (učebnice + PS), Didaktis 2010
– Komplexní příprava k maturitě, pracovní sešit, Didaktis 2009
Pro všechny ročníky – Pravidla českého pravopisu ( po roce 1993)

Dějepis

1.AB + 5.A 8 – Čornej, Dějiny 1 a 2 pro gymnázia a SŠ, SPN
2.AB + 6.A 8 – Čornej, Dějiny 2 a 3 pro gymnázia a SŠ, SPN
3.AB+ 4.AB+ 7.A 8+ 8.A 8 – Čornej, Dějiny 3 a 4 pro gymnázia a SŠ, SPN

Základy společenských věd

1.AB + 5.A 8 – Společenské vědy pro střední školy 1. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis 2009
2.AB + 6.A8 – Politologie, FIN, David, Olomouc 2000
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis 2011
3.AB + 7.A8 – Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis 2011
4.AB + 8.A 8- Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus 2012 – Sedláček, Filozofie, Optys Opava 2009

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – New Head. Pre-Interm. 3. edit ——–
2.AB – New Head. Pre-Interm. 3. edit ——–
3.AB – New Headway Interm. 4. edition ———
4. AB – New Headway Interm. 4. edition ———
5.A8 – Project Engl. 4, – Headw. Interm. Maturita ——
6.A8 – Headway Interm. Maturita 4. edition ——
7.A8 – Headway Interm. Maturita 4. edition ——
8.A8 – Headway Interm. Maturita 4. edition ——-

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Themen akt. 1
2.AB —— – Themen akt. 1
3.AB —— – Themen akt. 1, 2
4.AB ——- – Themen akt. 2
5.A8 ——- – Themen akt. 1, 2
6.A8 ——- – Themen akt. 2
7.A8 ——- ——-
8.A8 ——- ——–

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Aventura 1
2.AB ——- – Aventura 1
3.AB ——- – Aventura 2
4.AB ——- – Aventura 2
5.A8 ——- ——–
6..A8 ——- – Aventura 2
7.A8 ——– – Aventura 2
8.A8 ——– – Aventura 3

Francouzský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Connexions 1
2.AB —— – Connexions 1
3.AB —— – Connexions 2
4.AB —— – Connexions 2
5.A 8 —— ——–
6.A 8 —— ——–
7.A 8 —— – Connexions 2
8.A 8 —— – Connexions 2

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Klass 1
2.AB —— – Klass 2
3.AB —— – Klass 3
4.AB —— – Raduga 5
5.A 8 —— – EXO 3
6.A 8 —— ——-
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— ——–
Přejít nahoru