Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

INFORMACE PRO ŽÁKY NASTUPUJÍCÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Ve školní jídelně se vaří dva druhy jídel. Obě jídla jsou k dnešnímu datu ve stejné cenové relaci tj. 27 Kč/porce pro žáky 15 let a starší, a 25 Kč/porce pro žáky 11 – 14 let. Cena je platná, pokud nedojde k podstatné změně ceny potravin a jiných vstupů. O její případné změně jsou strávníci informováni s dostatečným předstihem.
Platby za stravné se provádějí bezhotovostně – povolením inkasa z bankovního účtu nejlépe sporožirovým účtem České spořitelny nebo účtem u jiné banky. Platby musejí být připsány na náš účet nejpozději do 15. dne v měsíci. První záloha na stravné bude provedena v měsíci srpnu na stravovací období září. Vyúčtování plateb se provádí měsíčně pozadu.
Bude-li se chtít Vaše dítě od září stravovat, je potřeba nejpozději do měsíce července zřídit u Vaší banky povolení k inkasu ve prospěch účtu:
– máte-li účet vedený u České spořitelny na číslo sběrného účtu: 0100035251/0800
– máte-li účet vedený u jiné banky na číslo účtu: 4001334801/0100
První týden měsíce srpna se spolu s dokladem o zřízení inkasa dostavte do kanceláře školní jídelny, ve dnech pondělí – pátek od 8:00 do 13:00 hod., kde provedete přihlášení Vašeho dítěte ke stravování a současně předložíte doklad o povolení inkasa. Proti vratné záloze 115 Kč Vám bude vydán elektronický čip, pomocí kterého bude stravování probíhat. Přihláška platí po celou dobu studia a strávníci se již nemusí dále přihlašovat. Ukončení stravování je strávník povinen oznámit vedoucí školní jídelny.
Každému strávníkovi je strava na další měsíce automaticky přihlašována. Žáci mají nárok na stravování ve dnech vyučování, kdy jsou přítomni ve škole. V době nepřítomnosti pouze první den, kdy nestihli stravu odhlásit. Nemůže-li strávník stravu v některé dny odebrat, musí ji nejpozději do 12:00 hod. přecházejícího dne odhlásit některým z uvedených způsobů:
– prostřednictvím objednávkového boxu
– prostřednictvím internetu na stránkách www.strava.cz
– telefonicky na čísle 571 685 053
– osobně v kanceláři školní jídelny
Strava, která nebyla včas řádně odhlášena, musí být zaplacena.
Pro bližší informace o školním stravování se prosím seznamte s vnitřním řádem školní jídelny, který je zveřejněn na www.gymroznov.cz v sekci škola/jídelna, a také na nástěnce u školní jídelny.

Přejít nahoru