Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Informace o Dnech otevřených dveří

Pozvánky na Dny otevřených dveří

 

PdF MU Brno

Den otevřených dveří na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (PdF MU). Akce se koná v sobotu 7. února 2015 v budovách fakulty Poříčí 7, Poříčí 9 a Poříčí 31, 603 00 Brno. Informace o studiu podávány na jednotlivých katedrách v 10.00, 11.00 a 12.00 hodin. Ve stejných časech bude probíhat také centrální fakultní prezentace.

Petr Šimík | vedoucí studijního oddělení
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7
603 00 BRNO
tel.: +420 549 49 7163
e-mail: simik@ped.muni.cz
web: http://www.ped.muni.cz

 

 

Mendelova univerzita Brno 

Zveme Vás na Dny otevřených dveří ICV MENDELU, které se budou konat dne 3. února 2015, v prostorách budovy E, Zemědělská 5, 613 00 Brno.

Program:
9.30 – 16.00 Prohlídka všech prostor VÚ Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU (budova E)
10.00 – 10.45 Beseda s vyučujícími v posluchárně E01
13.00 – 13.45 Beseda s vyučujícími v posluchárně E01
15.00 – 15.45 Beseda s vyučujícími v posluchárně E01
Na besedách budeme informovat o přijímacím řízení, studiu  a  zodpovíme Vaše případné dotazy.

Kontakt:
Zemědělská 5 (budova E), 613 00 Brno
tel.: +420 545 135 208
www.icv.mendelu.cz
https://www.facebook.com/icvMendelu

 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava

“Den otevřených dveří Fakulty strojní 2015”, dne 30. ledna 2015 od 8:00 do 15:00 hodin v prostorách VŠB – TUO, Nová aula v Ostravě – Porubě, 17. listopadu 2172/15.  Akce je spojena s prezentací studijních oborů a zajímavých technických novinek z našich pracovišť.

doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (děkan)

Fakulta strojní,
VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba

tel.:            +420 59 732 1247
email:        ivo.hlavaty@vsb.cz
www:         http://www.fs.vsb.cz
www:         http://fs1.vsb.cz/~hla80/

Kontaktní osoba pro dotazy k akci:

Ing. Kamila Holubcová, Ph.D.,
Fakulta strojní – Projektové oddělení, VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, 708 33

Tel. +420597321216

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v termínu 30.1.2015. Vedení Fakulty veterinární hygieny a ekologie (FVHE) Vám nabízí možnost osobního setkání o týden dříve, a to v pátek 23.1.2015 v 10 h.

Kontakt:

MVDr. Hana Štegnerová
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
telefon 541 562 793 – email : stegnerovah@vfu.cz  – www.vfu.cz

 

VUT  Brno

Obor Manažerská informatika, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, který se uskuteční dne 15. 1. 2015 a 5. 2. 2015.

Kontakt:

Ing. Monika Šebestová
Ústav informatiky
Fakulta podnikatelská, VUT v Brně
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
Tel.: +420 54114 3709

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky Zlín – v pátek 23. ledna 2015

prezentace budou začínat v 10.00, 12.00 a 14.00 hodin, srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší fakultě k návštěvě.

Kontakt:

Mgr. Libuše Kolínková

Místnost 415/U2

tel.: +420 576 032 543 | mob.: +420 733 690 538

e-mail: kolinkova@fame.utb.cz | Mostní 5139, 760 01 Zlín

 

FF UK Praha

Den otevřených dveří Filozofické fakulty Univerzity Karlovy proběhne v sobotu 10. ledna 2015 na nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

Podrobnější informace naleznete zde:

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

Kontakt: 

Lenka Horáčková, e-mail lenka.horackova@ff.cuni.cz či na telefon 221 619 308.

www.ff.cuni.cz

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulty rybářství a ochrany vod při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

pozvala na Den otevřených dveří na naší fakultě, který bude probíhat 16. ledna 2015 v Českých Budějovicích v nově postavené moderní budově Na Zlaté Stoce 1780.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta rybářství a ochrany vod

studijní pracoviště FROV JU

Na Sádkách 1780, 370 05  České Budějovice

T/ +420 389 034 644

E/ vorlova@frov.jcu.cz

www.frov.jcu.cz

 

Univerzita Palackého Olomouc

Na Univerzitě Palackého, a tedy i na Právnické fakultě, se uskuteční v sobotu dne 17. 1. 2015.
Kontakt:

Mgr. Lenka Staňková

odborná pracovnice pro vnější vztahy

doktorandka na Katedře trestního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

e-mail: lenka.stankova@upol.cz

tel.:  585637640

606629506

 

Filozofická fakulta MU Brno

Filozofická fakulta MU připravila na pátek 30. 1. 2015 den otevřených dveří. Zájemci o studium tak mohou přímo na místě získat informace o více než 50 nabízených oborech z oblasti filozofie, historie, kultury, umění, jazyků, literatury, nových médií, psychologie, pedagogiky a dalších.

https://www.facebook.com/events/1601787730035236/

Den otevřených dveří FF MU

– na webu FF MU: www.phil.muni.cz

– jako FB událost: https://www.facebook.com/events/1601787730035236/#DODFFMU

Kontakt:

Oddělení pro přijímací řízení na FF MU, PhDr. Vlasta Dvořáčková: vlasta@phil.muni.cz

 

Fakulta stavební ČVUT Praha

Den otevřených dveří se koná v pátek 23. ledna 2015.

Na adrese http://www.fsv.cvut.cz/dod/dod15/dod2301.php je k dispozici program Dne

otevřených dveří.

Kontakt:

Eva Kokešová

PR a marketingové oddělení

Fakulta stavební ČVUT v Praze

www.fsv.cvut.cz

Adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Email: eva.kokesova@fsv.cvut.cz

Tel.: 224 357 944

 

Poznámka: v následujících dnech věnujte zvýšenou pozornost při volbě oborů a požadavkům konkrétních vysokých škol! Většina přihlášek musí být odeslána do konce února. Potvrzování přihlášek provádí výchovná poradkyně. Nenechávejte vše na poslední chvíli!

 

 

 

Přejít nahoru