Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Pozvánky a akce

Den otevřených dveří na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze
ve čtvrtek 3. 12. 2015

Kromě přednášky o studiu a oborech, budou mít studenti možnost podívat se do otevřených laboratoří, vyzkoušet si na vlastní kůži veškeré představované obory a prohlédnout si Národní technickou knihovnu.

Více o programu najdete zde:
http://fit.cvut.cz/zajemci-o-studium/bakalarsky-program/den-otevrenych-dveri/2015-12-03
Pokud máte svou stránku na Facebooku, budeme moc rádi za sdílení naší události:
https://www.facebook.com/events/1558010007767692

Další možnost, kdy se přijít na fakultu podívat, je pátek 29. 1. 2016.

Kamila Pětrašová
PR oddělení
Fakulta informačních technologií ČVUT
Thákurova 9, Praha 6
Tel.: 224 359 819
kamila.petrasova@fit.cvut.cz
www.fit.cvut.cz

 

Dny otevřených dveří na Katedře dějin umění FF UP v Olomouci

18.-20.listopadu 2015

Katedra dějin umění, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
nabízí ve dnech 18.-20.listopadu 2015 všem zájemcům o studium dějin umění
volný vstup do přednášek, seminářů a informačních bloků.

Zuzana Komárková
sekretářka katedry

Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta | Katedra dějin umění
+420 585 633 442
zuzana.komarkova@upol.cz | www.upol.cz

 

ART & DESIGN INSTITUT– 1. soukromá VŠ uměleckého výtvarného zaměření v ČR
(a teprve 3. obecně – po AVU a VŠUP – ostatní jsou pouze fakulty v rámci jiných VŠ).

ART & DESIGN INSTITUT=  zakreditovaná, moderní vysoká škola – pro moderní umělce – a jejich bezproblémové uplatnění na pracovním trhu

  • 3leté mezinárodně uznávané studium BcA – na trhu ojedinělý – “profesní bakalář”
  • Erasmus + udělen ADI Evropskou komisí již po I. roce existence školy (hrazené semestrální zahraniční pobyty pro studenty)
  • úzká spolupráce s trhem – významné firmy, státní správa – zakázky a kontakty již v průběhu I.roku

STUDENT= vybere si zcela individuálně dle svého zaměření a zájmu 2 ze 6ti kreativních předmětů + studuje všech 6 teoretických předmětů – některé z nich jsou vyučovány pouze na ADI

ABSOLVENT = moderní, současný umělec 21. století – kreativně vzdělaný, zároveň s širokou erudicí. Bude se mj. orientovat v oblasti trhu s uměním, chodu galerií a muzeí, dokáže komunikovat napříč partnery a jejich zadáními – se státní správou, reklamními agenturami, marketingovými odděleními mezinárodních firem, etc..

VŠICHNI VYUČUJÍCÍ= dlouholetí, zkušení pedagogové – pro 12 předmětů je 5 profesorů a 5 docentů, ostatní pak všichni renomovaní současní umělci a teoretici.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ – patří ke špičce – 24 iMaců 27´s Adobe, grafický lis největší v Praze (v ČR jsou pouze 2) – vyrobený na zakázku v zahraničí, fotografický ateliér s posledními novinkami, etc.

Detailní informace jsou umístěny na webových stránkáchwww.artdesigninstitut.cz -v případě jakýchkoliv dotazů zůstávám k Vaší plné dispozici. Zároveň si dovoluji zaslat informace o 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 16.11.2015 od 10:00 a 11.1. 2016 od 10:00

Mgr. Anna Vaněčková
Vedoucí studijního oddělení
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.
Vysoká škola uměleckého výtvarného zaměření
Svatoslavova 333, 140 00 Praha 4 – Nusle
mobil: 731 50 20 50
www.artdesigninstitut.cz

 

Pozvánka pro zájemce o přírodovědné obory do Pevnosti poznání, návštěvnického centra a interaktivního muzea vědy Univerzity Palackého. Právě tady se totiž budou v otevírací době prezentovat jednotlivé obory Přírodovědecké fakulty a rozmanité možnosti studia, které fakulta nabízí. Zástupci jednotlivých kateder navíc studentům vždy ve čtvrtek a sobotu přiblíží nejen atraktivní experimenty a moderní výzkum fakulty, ale také jasné důvody, proč se dát na dráhu vědce.

Biologie a ekologie (10.11. – 14.11.)
Vědy o Zemi (18.11. – 21.11.)
Chemie (od 24.11. – 28.11.)
Matematika a informatika (1. 12. – 5. 12.)
Fyzika (8.12. – 12.12.)

Do příslušných expozic bude do Pevnosti poznání během jednotlivých týdnů vstup zdarma! Více informací na www.pevnostpoznani.cz nebo na tel. 585 634 142.

 

V listopadu se koná několik důležitých akcí na vysokých školách. Do 15. 11. probíhá Týden vědy a techniky, 20. 11. otvírá své dveře 5 fakult Univezity Palackého v Olomouci, tentýž a následující den se konají dny otevřených dveří VŠCHT, 21. 11. pořádá informační den Univerzita Karlova.

Den otevřených dveří Fakulty strojní ČVUT v Praze,

který proběhne ve středu 11. listopadu 2015 na adrese: Fakulta strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6 Dejvice.

Pro studenty a zájemce máme připravený program ve třech časových pásmech: 9.00/11.00/13.00 hodin. Program bude cca 2-3 hodiny dlouhý.

 

Pozvánka na Multimediální den Masarykovy univerzity v Brně. 

Akce, která každoročně přibližuje aktuální mediální trendy současným studentům i zájemcům o studium z řad středoškoláků se koná v pátek 6. listopadu a věnovat se bude mediální manipulaci a propagandě s přihlédnutím k aktuálním událostem například na Ukrajině nebo válečnému konfliktu v Sýrii. Podrobný program budeme zveřejňovat postupně na webu http://medzur.fss.muni.cz/ (v sekci Multimediální den) nebo v události na Facebooku https://www.facebook.com/kmszfss .

 

Den otevřených dveří

Dne 30. 10. 2015 se od 10 do 15 hod. koná Den otevřených dveří Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Návštěvníci naší fakulty budou mít možnost prohlédnout si ateliéry, zhlédnout ukázky studentských prací, dozvědět se podrobnosti ke studiu na naší fakultě, k přijímacím zkouškám a možnostem přípravy na ně. Od 13 hod. se koná informační blok pro uchazeče o studium.

Ve dnech 26. – 30. 10. 2015 naše fakulta pořádá mezinárodní setkání vysokých uměleckých škol DesignMeeting, jehož zajímavý program je přístupný široké veřejnosti a zahrnuje přednášky, prezentace zúčastněných škol, výstavy a jejich vernisáže, slavnostní večery u příležitosti předávání uměleckých cen a mnoho dalšího.

Podrobné informace naleznete na www.fdu.zcu.cz/designmeeting

 

Den GIS na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Termín konání je 18. listopadu 2015. Studenti se nejen dozví o novinkách ze světa geoinformačních technologií, ale také si budou moci vyzkoušet práci s GPS zařízeními v terénu a letos nově budou také moci navštívit zdarma Pevnost poznání sekci Živá voda.

Více na http://geoinformatics.upol.cz/gisday, http://www.arcdata.cz/akce/den-gis

Přejít nahoru