Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

"Ekotým" rožnovského gymnázia v národním kole ekologické olympiády na skvělém čtvrtém místě!!!

Češkovice, část města Blanska, jež je obývána 159 stálými obyvateli, hostily národní (kolo) Ekologické olympiády 2018/19, které v letošním roce přivítalo tříčlenné týmy z čtrnácti krajů a také pražské ekologické sdružení Arachné, jež doplnilo konečný počet týmů na patnáct. Situování národního kola do Moravského krasu jsme obecně uvítali, zaprvé nebylo třeba nikam dlouze cestovat (v minulých ročnících se konala celostátní kola především v Čechách), zadruhé jsme doufali ve využití nabytých zkušeností z biogeografické exkurze v Jedovnici, které jsme se všichni jakožto studenti těchto seminářů pár let zpět zúčastnili.

V Blansku se krátce po poledni setkávám se svými kolegy, Ondrou a Eliškou, kteří přijeli o něco dříve z terénního cvičení v Jeseníkách, a společně vyrážíme, na rozdíl od ostatních týmů, k rekreačnímu středisku Vyhlídka pěšky po svých, konkrétně po modře značené turistické stezce. Po vyřízení základních administrativních povinností a ubytování se v příjemných a nad míru našich očekávání moderních pokojích se přesouváme o patro níže do jídelny, kde záhy proběhne seznamování a teoretická část. Samotná teorie svou náročností několikanásobně překonala krajské kolo (mimo jiné nebyl dán přesný počet správných odpovědí), zejména však díky praktickým zkušenostem Ondry a poslouchání v hodinách geografie na nižším gymnáziu (… díky za tu ekumenu!) se vcelku úspěšně rveme i s obrázky a navrhovanými managementy a krátce před ukončením časového limitu odevzdáváme test. Po něm ihned následuje poznávačka, oproti kraji opět mnohem těžší (poznávání ornitologických zástupců např. pouze podle peří), mnohem variabilnější (geologie, zoologie, lepidopterologie, botanika, apod.), ale tentokrát s použitím klíčů. Rozhodnutí o použití klíčů a jakési naivní doufání v to, že si je týmy budou spravedlivě půjčovat, vede však k tomu, že nakonec jsme upřímně rádi, že jsme od písemného testu odešli o pár minut dříve. Po večeři a poznávačce následuje dvouhodinová přednáška o CHKO Moravský kras, do jehož jižní části jsme zavítali i v rámci praktického úkolu následující den. Ten jsme strávili nejprve exkurzemi s odborníky po lokalitě Brno-Hády, následně jsme, nutno podotknout dosti dehydratovaní (pro zájemce rád poskytnu samotný feedback), vyrazili zpracovávat mapový návrh na využití území dle námi použité metodiky (land use), inventarizaci rostlin a živočichů, SWOT analýzu a v neposlední řadě mapu praktické využitelnosti a návrhů opatření vykonávaných na zkoumané ploše. Všechny poznatky měly být shrnuty do osmiminutové powerpointové prezentace a průvodní zprávy o délce jedna až dvě A4. Vzhledem k vyčerpanosti po praktickém průzkumu vzdáváme noční entomologii a unavení padáme do postelí na pokoji. Čtvrtek, ačkoli původně vypadá jako den spíše odpočinkový, trávíme v neskutečném časovém presu na pokojích doplňujíce postupně jednotlivé body praktické části. Přesně v 13:00 odpoledne unaveni odevzdáváme svoji práci a s čistou hlavou se po obědě vydáváme na výlet k Domu přírody a Kateřinským jeskyním, kde nás čeká krátká půlhodinová prohlídka. Po příchodu zpět začínáme pracovat na prezentaci, jež má byt základním pilířem při obhajobě našeho návrhu v již vzpomínané lokalitě, na řadu se poté dostáváme poslední páteční den krátce po jedenácté jako šestý tým v pořadí. Před šestičlennou porotou oplývající velkými jmény co do ochrany přírody v oblasti Moravského krasu se snažíme, i přes pár zádrhelů, svoji práci obhájit, což se nám zhruba po dvaceti minutách docela daří, a proto také s uspokojením a dobrými pocity opouštíme sál a přenecháváme místo dalšímu týmu. Po krátké procházce a obědové pauze se vskutku nadšeně hrneme na vyhlášení – velká očekávání však nemáme, čtrnácté místo by nám stačilo… Ten neskutečný pocit, který jsme však v následujících minutách zažili, a vyhlášení týmu rožnovského gymnázia na celkovém čtvrtém místě byl však naprosto nezapomenutelný. Velmi rádi a poctěni přebíráme krásné ceny a po závěrečných proslovech se vydáváme vlakem zpátky na Valašsko.

Závěrem krátká sumarizace – praktickou částí jsme opět vynikali a měli jsme ji dokonce druhou nejlepší, teoretická část spíše průměrná, poznávačka naopak opět lehký nadprůměr. Před pátým místem s obrovským náskokem, na třetí sdružení Arachné však naopak smolná ztráta 1,6 bodu, na prvním místě bezkonkurenční domácí tým z brněnského gymnázia.

Tímto bych chtěl ještě na konec poděkovat pánům učitelům Markovi a Ehlovi za jejich velmi cenné rady v rámci celého středoškolského studia, příkladné vyučování jednotlivých seminářů a možnost “osahat” si krajinu Moravského krasu v praxi již na školní exkurzi – o důvod více, proč by tuto možnost neměli další studenti těchto seminářů zahodit, jako to udělalo velké množství letošních úspěšných absolventů. Zároveň doufám, že obor ekologie a ochrany přírody tímto nebude navždy pohřben pod nátlakem vzrůstajícího zájmu o medicínu, právo, apod. a naopak bude dále vzkvétat zájem o tento v budoucnu vskutku velmi potřebný a žádaný obor.

Ekologii zdar!

Dominik Holiš

Přejít nahoru