Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Jedeme do Evropského parlamentu

Na sklonku roku 2020 vyhlásila poslankyně Evropského parlamentu Dita Charanzová soutěž pro studenty středních škol. Zadání bylo jasné – připravit pro své mladší spolužáky prezentaci na téma Evropské unie, a to s využitím moderních technologií. Hlavní cenou pro vítěze měla být návštěva Evropského parlamentu. Všichni dobře víme, jak probíhal konec roku 2020. Pandemie na vrcholu, zavřené školy a distanční výuka. Přesto se našli studenti, kteří měli chuť zapojit se do soutěže a to i díky motivaci ze strany pedagožek Renaty Chýlkové, Kateřiny Halaštové a Veroniky Růžičkové. Studentky Eliška Punčochářová, Barbora Marešová, Kristina Belicová, Barbora Machová, Marie Žlebčíková, Aneta Pleváková a Patricie Horňáková za svou práci obdržely krásné druhé místo a studenti Jakub Zajíc a Nela Porubová se umístili na místě třetím. Díky tomu, že naši šikovní studenti obsadili rovnou dvě medailové pozice a naše škola se aktivně účastní také dalších programů pořádaných Evropským parlamentem, máme možnost vyslat do Bruselu celý autobus. Na exkurzi tak pojedou vybraní studenti společenskovědního semináře, kteří mají zájem o předmět a mají dobré studijní výsledky. Studijní cesta proběhne v termínu od 19. 6. do 23. 6. 2022. Po návratu podáme zprávu.

Kateřina Děcká

Přejít nahoru