Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

jmlnarik

Učebnice pro školní rok 2024-2025

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2024-2025
pro nižší gymnázium

1.A8

 • Matematika – Úvodní opakování , Herman, Prometheus
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice, Rauner, Fraus
 • Přírodopis 6. – učebnice, Fraus
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, (učebnice + PS ) Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 6. – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – Harmonize 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2024-2025
pro nižší gymnázium

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 7 – učebnice, Fraus
 • Přírodopis 2 pro 7. roč. ZŠ, Černík, SNP
 • Chemie: bez učebnice
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 7 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – Harmonize 1
 • Anglický jazyk – Harmonize 2

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2024-2025
pro nižší gymnázium

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner. Fraus
 • Přírodopis 8 – učebnice, Fraus
 • Chemie 8, učebnice, Nová škola
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 8 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2, 1st Edition
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 1
 • Španělský jazyk – začátečníci: Descubre 1
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Amis et compagnie 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2024-2025
pro nižší gymnázium

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Funkce, Prometheus
 • Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 9 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 9 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2 a 3
 • Španělský jazyk – začátečníci: Nueva Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 2
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Amis et compagnie 1

SEZNAM DOPORUČENÝCH UČEBNIC
pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB
pro školní rok 2024-2025

Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd si budou moci zakoupit učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září v rámci burzy učebnic. Žádáme rodiče zejména prvních ročníků, aby s nákupem učebnic počkali až na začátek školního roku, kdy budou jednotlivými vyučujícími upřesněny informace ohledně toho, bude-li fyzické vlastnictví učebnic pro práci v hodinách po studentech vyžadováno, či nikoliv.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
( doporučená učebnice)
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Matematika pro SŠ (6.díl) – Stereometrie – pracovní sešit, Didaktis
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro matematický seminář)
– Petáková, Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ, Prometheus (pro maturující z matematiky)
– Matematika pro SŠ (8. díl) – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, pracovní sešit, Didaktis

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, Prometheus
Pro všechny ročníky doporučeno:
– Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus
– Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce

Biologie

1.AB, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc
– pro 3. ročníky: Kočárek, Genetika
Kočárek, Biologie člověka 1

Chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
pro maturanty doporuč.: – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis , geopolitika

1.AB +
5. A 8
– Demek, Geografie pro SŠ 1, fyzickogeografická část, SNP
– Matušková, Geografie pro SŠ 2, socioekonomická část, SNP
– Bičík, Příroda a lidé Země
– Školní atlas světa, Kartografie , co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
2.AB +
6.A 8
– Školní atlas světa, Kartografie, co nejnovější
– Školní atlas ČR, Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Česka, Terra
– Anděl, Bičík, Makroregiony světa, Česká geogr. spol. 2010
– Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
– Školní atlas ČR , Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního Česka, Terra

Český jazyk

Pro všechny ročníky – Pravidla českého pravopisu ( po roce 1993)

1.AB +
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ,
Fraus ( učebnice na celé čtyři roky studia vyššího gymnázia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro
SŠ, Fraus ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 1. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A 8
– Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 2. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 3. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ -učebnice, Didaktis
– Literatura pro 4. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (1. část) : Pravěk, starověk, raný středověk, Didaktis 2018
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
2.AB +
6.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
– Dějiny 19. století pro SŠ, Didaktis 2016
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století, Didaktis 2014

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Doležalová, Vlková: Občanský a společenskovědní základ – psychologie
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – Life Vision Intermediate ——–
2.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. ——–
3.AB – Maturita Solutions Interm. ———
4. AB – Maturita Solutions Interm. ———
5.A8 – Life Vision Intermediate ——
6.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
7.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
8.A8 – Maturita Solutions Interm. ——-

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Super 1
2.AB —— – Super 1, 2
3.AB —— – Super 2, 3
4.AB ——- – Super 2, 3
5.A8 ——- – Super 2
6.A8 ——- – Super 2
7.A8 ——- – Super 3
8.A8 ——- – Super 3

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Nueva Aventura 1
2.AB ——- – Nueva Aventura 1
3.AB ——- – Nueva Aventura 1 a 2
4.AB ——- – Nueva Aventura 2
5.A8 ——- Nueva Aventura 1, 2
6..A8 ——- – Nueva Aventura 2
7.A8 ——– – Nueva Aventura 2
8.A8 ——– – Nueva Aventura 2
– Aventura 3

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Klass Snova 1
2.AB —— – Klass 2
3.AB —— – Klass 3
4.AB —— -Klass 3
5.A 8 —— ——-
6.A 8 —— ——-
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— ——-

Francouzský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- ——-
2.AB ——- ——-
3.AB ——- ——-
4.AB ——- ——-
5.A8 ——- – Amis et compagnie 2
6..A8 ——- ——-
7.A8 ——– ——-
8.A8 ——– ——-

 

Takhle jsme žili – setkání za 30 let divadelního souboru a sboru Juventus Gymnázia Rožnov pod vedením Milana Hambálka a Marie Grygarové

V sobotu 20. 4. 2024 proběhlo setkání ex-sboristů a ex-divadelníků Gymnázia Rožnov jako poděkování Marii Grygarové (sbor Juventus) a Milanu Hambálkovi (divadelní soubor). Oba dlouhá léta stáli za kulturními programy školy a i když jsou již řadu let na zaslouženém odpočinku, jsou stále neuvěřitelně aktivní a činorodí.
Organizace a představení se zúčastnilo skoro 50 abiturientů na jevišti a téměř plná Janíkova stodola byla jasným dokladem, že divadlo a sbor v nás žije i po odchodu ze školy – u některých už 37 let. Ještě jednou Marii Grygarové a Milanu Hambálkovi DĚKUJEME!

Souhrnné informace k volbám do školské rady

od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027 

 • Aktuální tříleté funkční období členů školské rady vyprší dnem 11. 7. 2024. 
 • K posunu ve funkčním období došlo v důsledku covidových opatření, kdy období zahájené 1. 1. 2018 neskončilo 31. 12. 2020, ale bylo opatřením MŠMT prodlouženo v návaznosti na vyhlášení a následné prodlužování nouzového stavu.  
 • Nové funkční období bude navazovat od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027. 
 • Volby do školských rad se řídí: 
  • § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a  
  • ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
  • Volebním řádem vydaným Radou Zlínského kraje, v souladu s výše uvedenými předpisy dne 5. 3. 2012. 
 •  V souladu s nimi vyhlašuje ředitel školy, že volby do Školské rady proběhnou v budově Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, a to v následujících časech:
  2 zástupců za pedagogické pracovníky školy
  30. dubna 2024 od 9:40 do 9:55 a od 15:00 do 15:20 

  2 zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty   
  30. dubna 2024 od 15:30 do 17:00 

 • Funkční období členů školské rady zvolených v řádných volbách je tříleté. Členství ve školské radě je čestné. Členem školské rady může být každá zletilá fyzická osoba, která je  plně způsobilá k právním úkonům a která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem. 
 • Pro účely voleb ředitel školy jmenuje volební komisi v následujícím složení:
  • RNDr. Veronika Kurková, Ph.D.
  • Mgr. Vladimír Stančík, Ph.D. 
 • Návrhy na členy školské rady podávejte prosím písemně členům volební komise nejpozději do 25. dubna 2024. Návrh obsahuje jméno a příjmení navrženého kandidáta, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podpisem vyjádřený souhlas kandidáta s nominací. 
 • Volební komise eviduje návrhy na kandidáty na členy školské rady. Oprávnění voliči mohou navrhnout kandidáty. Součástí návrhu musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.  
 • Volební komise sestaví seznam kandidátů a zajistí hlasovací lístky pro volby členů do školské rady.  
 • Volební komise eviduje formou zápisů všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.  
 • Oprávnění voliči volí členy školské rady hlasováním. Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.  
 • Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.  
 • Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách a podle stanoveného počtu členů školské rady.  
 • Přehled termínů: 
  • Vyhlášení voleb, stanovení termínů a členů volební komise: 11. dubna 2024 
  • Termín uzávěrky podávání návrhů kandidátů: 25. dubna 2024 
  • Termíny konání voleb: 
   • 2 zástupců za pedagogické pracovníky školy:
    30. dubna 2024 od 9:40 do 9:55 a od 15:00 do 15:20 
   • 2 zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty
    30. dubna 2024 od 15:30 do 17:00
     
  • Vyhlášení výsledků voleb: nejpozději 2. května 2024 

Všechny oprávněné voliče srdečně zveme k volbám. 

V Rožnově pod Radhoštěm 11. dubna 2024 

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA 

ředitel školy 

Přílohy:

Konzultace – přijímačky nanečisto

Konzultace konané 5. a 8. března 2024 slouží k základnímu seznámení s konkrétními chybami v přijímačkách nanečisto z matematiky (vysvětlování a procvičování jednotlivých příkladů nebude z časových důvodů možné). Konzultace jsou směřovány především na zájemce, kteří se neúčastní přípravného kurzu, Každý zájemce vybírá pouze jeden termín. Přihlašování ke konzultacím bude uzavřeno v neděli 3. března 2024.

Přihlášku na konzultace najdete zde.

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2024

 

Výsledky 4-leté studium M

ID žáka Počet bodů
402 41
470 39
594 38
477 38
457 38
424 36
542 34
450 34
468 33
532 33
486 32
463 32
495 32
521 32
432 31
541 31
517 31
518 31
449 31
431 31
497 31
428 30
436 30
443 30
501 30
461 30
471 30
433 30
446 29
423 29
412 29
525 29
598 29
531 28
429 28
600 27
426 27
441 27
479 27
462 27
498 26
489 26
454 26
469 26
499 25
494 25
420 25
519 25
503 25
437 25
509 24
458 24
504 24
513 24
411 23
459 23
485 23
408 22
483 22
536 21
413 21
476 21
528 21
523 21
473 21
444 20
515 20
448 20
481 20
514 20
595H 20
527 20
493 20
534 20
520 19
474 19
414 18
447 18
505 18
416 17
516 17
417 17
410 16
435 16
537 16
434 16
529 16
597 16
526 16
599 15
455 15
403 15
451 15
500 14
595P 14
506 14
596 13
508 12
464 12
478 12
492 12
540 12
425 11
453 11
511 11
419 11
452 11
421 10
430 10
427 10
539 10
467 10
484 10
409 9
491 9
512 9
439 8
466 7
440 6
524 6
535 5
502 4
533 0

První volby ve studentském parlamentu!

Po dlouhém plánování konečně přišel den, kdy jsme si zvolili naše vedení. Schůzka zástupců jednotlivých tříd byla naplánovaná 25. 1. 2024 a hlavním bodem programu byly volby. Po příchodu všech členů do učebny V1 jsme zapsali absenci a mohli se vrhnout na volby.

Volby jsme rozdělili na čtyři části, volba předsedy parlamentu, místopředsedy, tří členů organizační rady a tajemníka. Těchto pět lidí tvoří předsednictvo. Aby to byly volby pořádné, tak jsme si vypůjčili urnu a dva dobrovolníci v podobě Oty Repáka a Ondřeje Kvapila se ujali pozice volební komise, která počítala samotné hlasy.

Vše bylo připraveno a mohlo se začít. Ohlásila se první část voleb, na pozici předsedy parlamentu. Ti, kteří měli zájem o kandidaturu v tuto chvíli měli šanci se přihlásit a o místo se ucházet. Jako první kandidát se přihlásil Jakub Mičkal. Do posledního okamžiku to vypadalo, že nikdo další mu nebude oponovat a byl by okamžitě zvolen, avšak ze zadní lavice se zvedla ruka Ondřeje Pupíka se slovy: „Když jsou ty volby, tak pojďme aspoň něco volit.“ Poté se nepřítomná Radka Slováková taky přihlásila o svou kandidaturu v zastoupení své spolužačky.

Každý z přítomných napsal na papírek jméno svého kandidáta. Po dosbírání všech papírů se dramaticky na tabuli přičítaly hlasy jednotlivým kandidátům. Volby dopadly vítězstvím Ondřeje Pupíka, čímž mu samozřejmě gratulujeme.

Neúspěšní kandidáti měli šanci se ucházet o místopředsedu. Znova se vysbíraly lístečky, spočítaly a výsledkem 16 hlasů se stal místopředsedou Jakub Mičkal.

Tím nebylo vše hotovo, stále zbývaly dvě volby. Nyní se mohli opět přihlásit další kandidáti, aby měli šanci se ucházet o místo v organizační radě. Celkem se přihlásilo 6 lidí, každý z přítomných měl tři hlasy, protože se volili tři pozice, avšak každému kandidátovi mohli dát pouze jeden hlas. Volba dopadla vítězstvím Ondřeje Kvapila a Filipa Vrátného a remízou Radky Slovákové a Jonáše Trpíka. Nezbývalo tedy nic jiného než rozhodnout mezi Jonášem a Radkou, proto, aby se konala další volba pouze mezi nimi. S těsným vítězstvím o jeden hlas vyhrál Jonáš.

Následovala rychlá volba tajemníka, jelikož byla jedinou kandidátkou Radka Slováková, byla jednohlasně zvolena všemi členy parlamentu.

Tím byly volby ukončeny. Další nás čekají příští rok v září. Celé volby nám sice zabraly dvě vyučovací hodiny, ale věřím, že si to všichni užili, také gratulujeme všem nově zvoleným členům.

Přejít nahoru