Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

jmlnarik

Učebnice pro školní rok 2023-2024

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2023-2024
pro nižší gymnázium

1.A8

 • Matematika – Úvodní opakování , Herman, Prometheus
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice, Rauner, Fraus
 • Přírodopis 6. – učebnice, Fraus
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa ,Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, ( učebnice + PS ) Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 6. – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – Harmonize 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2023-2024
pro nižší gymnázium

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 7 – učebnice, Fraus
 • Přírodopis 2 pro 7. roč. ZŠ, Černík, SNP
 • Chemie: bez učebnice
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 7 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus 1, 1st Edition
 • – English Plus 2, 1st Edition

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2023-2024
pro nižší gymnázium

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner. Fraus
 • Přírodopis 8 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie – 2. díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 8 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2, 1st Edition
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 1
 • Španělský jazyk – začátečníci: Nueva Aventura 1
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Amis et compagnie 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2023-2024
pro nižší gymnázium

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Funkce, Prometheus
 • Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 9 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 9 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2 a 3
 • Španělský jazyk – začátečníci: Nueva Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 2
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Amis et compagnie 1

SEZNAM DOPORUČENÝCH UČEBNIC
pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB
pro školní rok 2023-2024

Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd 1.AB – si budou moci zakoupit učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září v rámci burzy učebnic.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
( doporučená učebnice)
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Matematika pro SŠ (6.díl) – Stereometrie – pracovní sešit, Didaktis
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro matematický seminář)
– Petáková, Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ, Prometheus (pro maturující z matematiky)
– Matematika pro SŠ (8. díl) – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, pracovní sešit, Didaktis

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, Prometheus
Pro všechny ročníky doporučeno:
– Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus
– Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce

Biologie

1.AB, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc
– pro 3. ročníky: Kočárek, Genetika
Kočárek, Biologie člověka 1

Chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
pro maturanty doporuč.: – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis , geopolitika

1.AB +
5. A 8
– Demek, Geografie pro SŠ 1, fyzickogeografická část, SNP
– Matušková, Geografie pro SŠ 2, socioekonomická část, SNP
– Bičík, Příroda a lidé Země
– Školní atlas světa, Kartografie , co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
2.AB +
6.A 8
– Školní atlas světa, Kartografie, co nejnovější
– Školní atlas ČR, Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Česka, Terra
– Anděl, Bičík, Makroregiony světa, Česká geogr. spol. 2010
– Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
– Školní atlas ČR , Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního Česka, Terra

Český jazyk

Pro všechny ročníky – Pravidla českého pravopisu ( po roce 1993)

1.AB +
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ,
Fraus ( učebnice na celé čtyři roky studia vyššího gymnázia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro
SŠ, Fraus ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 1. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A 8
– Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 2. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 3. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ -učebnice, Didaktis
– Literatura pro 4. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (1. část) : Pravěk, starověk, raný středověk, Didaktis 2018
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
2.AB +
6.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
– Dějiny 19. století pro SŠ, Didaktis 2016
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století, Didaktis 2014

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Doležalová, Vlková: Občanský a společenskovědní základ – psychologie
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. ——–
2.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. ——–
3.AB – Maturita Solutions Interm. ———
4. AB – Maturita Solutions Interm. ———
5.A8 – English Plus 3
– Maturita Solutions Interm.
——
6.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
7.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
8.A8 – Maturita Solutions Interm. ——-

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Super 1
2.AB —— – Super 1, 2
3.AB —— – Super 2
4.AB ——- – Super 2, 3
5.A8 ——- – Super 2
6.A8 ——- – Super 2
7.A8 ——- – Super 3
8.A8 ——- -Themen akt.2
– Themen neu 3

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Nueva Aventura 1
2.AB ——- – Nueva Aventura 1
3.AB ——- – Nueva Aventura 1 a 2
4.AB ——- – Nueva Aventura 2
5.A8 ——- Nueva Aventura 1, 2
6..A8 ——- – Nueva Aventura 2
7.A8 ——– – Nueva Aventura 2
8.A8 ——– – Nueva Aventura 2
– Aventura 3

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Klass Snova 1
2.AB —— – Klass 2
3.AB —— – Klass 3
4.AB —— -Klass 3
5.A 8 —— ——-
6.A 8 —— ——-
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— ——-

Úspěšná účast na 30. mistrovství republiky žáků ve zpracování textů

Ve dnech 29.-30. března 2023 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo již 30. mistrovství republiky žáků ve zpracování textů na počítači, kterého se úspěšně zúčastnili tři naši studenti – Johana Valová (7. A8), Šimon Vrzala (5. A8) a Eliška Vrzalová (3. A8) v doprovodu pana učitele Kašlíka. Hostitelskou školou se stala Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod.

Naše reprezentace do Havlíčkova Brodu vyrazila společně s účastníky z celého Zlínského kraje mikrobusem ve středu ráno. Ihned po příjezdu na místo konání a po prezenci se začalo soutěžit. První disciplínou byl Wordprocessing (profesionální zpracování textu ve Wordu), jehož se zúčastnili všichni tři naši studenti. Po dvou hodinách soustředěné práce následovala Korektura textu, do které se nominovali taktéž všichni.

Úspěchy v krajském kole Zeměpisné olympiády

Naši geografové pokračovali ve skvělých výsledcích z okresního kola i v tom krajském, které se konalo 29. 3. 2023 v Uherském Hradišti.

Po okrese zvítězila rovněž i v kraji Ema Hurtová (1.A8) a může jen litovat, že v její kategorii A ještě není vypsáno celostátní kolo!

Ota Repák (7.A8) po vítězství v okrese tentokrát obsadil v kategorii D 2. místo, přičemž od vítězství a postupu do celostátního kola ho dělilo pouze 1,75 bodu ze sta možných.

Gratulujeme k úžasným úspěchům a věříme v jejich zopakování příští rok!

Richard Ehl

Mimořádný volný den – technické důvody

2. 2. 2023 uděluji volný den pro žákyně a žáky Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm (z technických důvodů), ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy

Upozorňujeme, že vzhledem k příčině – kompletní odstávce elektrické energie – bude škola uzavřena včetně správního úseku.

Nabídka volitelných seminářů pro školní rok 2023/2024

Žáci tříd 2. A, 2. B, 6. A8

V souladu s učebním plánem gymnázia si povinně zvolíte dva předměty, které budete navštěvovat ve třetím (sedmém) a čtvrtém (osmém) ročníku. Jedná se o dvouleté předměty, které jsou ve třetím (sedmém) ročníku dvouhodinové, ve čtvrtém (osmém) ročníku čtyřhodinové. Volba těchto předmětů úzce souvisí s předměty, ze kterých budete maturovat v profilové části a také s volbou vysokoškolského studia.

Obsahem profilové části maturitní zkoušky z předmětů – (matematika, fyzika, chemie, biologie, základy spol. věd, dějepis, zeměpis, informačně technologický základ a další cizí jazyk) je určitá část učiva příslušných volitelných předmětů. Proto důrazně doporučujeme návštěvu odpovídajícího volitelného předmětu, chcete-li z některého z těchto předmětů maturovat v profilové části.

K volbě seminářů z následující nabídky přistupujte zodpovědně! Případné změny seminářů budou možné pouze ve výjimečných a odůvodněných případech!

O požadavcích k přijímacím zkouškám na VŠ se můžete informovat u výchovného poradce.

Termín odevzdání přihlášek: 24. února 2023 

 

Předkládáme Vám stručnou charakteristiku volitelných předmětů, ze kterých můžete vybírat 

 1. Seminář a cvičení z matematiky – MS
 • cílem semináře je zejména příprava k profilové části maturitní zkoušky (některé kapitoly z profilové zkoušky jsou probírány pouze v rámci tohoto dvouletého semináře z matematiky), k Matematice+ a přijímacím zkouškám na VŠ.
 • kromě zopakování a prohloubení znalostí z učiva 1. a 2. ročníku rozšiřuje seminář učivo povinného předmětu matematika o nové části, např. analytická geometrie v prostoru, maticový počet, diferenciální a integrální počet.
 • seminář je vhodný především pro studenty se zájmem o další studium na vysokých školách přírodovědného, technického a ekonomického směru
 1. Seminář a cvičení z fyziky – FS
 • cílem semináře je příprava k maturitě, prohloubení znalostí středoškolské fyziky s důrazem na vzájemnou souvislost různých oblastí fyziky a příbuzných oborů
 • příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
 • řešení složitějších fyzikálních úloh, vypracování testů podobných testům na VŠ
 • získávání odborných informací na Internetu
 1. Seminář a cvičení z chemie – ChS
 • prohloubení a procvičování učiva z chemie obecné, anorganické, organické, analytické
  a biochemie
 • práce s odbornou a cizojazyčnou literaturou
 • práce na PC, informace z Internetu
 • příprava na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ
 • praktické dovednosti v chemické laboratoři
 1. Seminář a cvičení z biologie – BiS
 • rozšiřování a procvičování učiva (fylogeneze organismů, orgánových soustav – živočichů i člověka)
 • buněčná biologie
 • základní metabolické děje
 • práce s odbornou literaturou
 • příprava k maturitě a na přijímací zkoušky na VŠ
 • získávání dovedností a návyků v různých metodách praktických cvičení
 1. Informačně technologický základ – ITZ (k nové maturitní zkoušce)
 • moderní programovací techniky
 • Databázové aplikace – základní pojmy a principy databázové aplikace a jejího použití
  – ovládání databázové aplikace
 • databáze a jejich použití při tvorbě aplikací
 • Informace a informační zdroje – práce s informacemi; informace a metainformace
  – druhy informačních zdrojů; relevance a kvalita informačních zdrojů
  – etické a právní normy při práci s informacemi, ochrana autorských práv
  – ergonomie a hygiena práce s PC, ICT pro osoby s handicapem
 • Hardware – komponenty počítače a jejich funkce, digitální záznam informací
  – periferní zařízení
  – práce s počítačem a periferními zařízeními
  – využití počítače v propojení s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát, mobil apod.)
 • Software – principy operačních systémů
  – práce v operačním systému
  – práce s daty
  – druhy operačních systémů, aplikační programy a jejich typy
  – programovací jazyky
  – bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému
  a aplikací, ochrana proti virům apod.)
 • Počítačové sítě – orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí
  a sítí GSM
  – internet, komunikace, automatická aktualizace, antivirové zabezpečení
 1. Společenskovědní seminář – SvS
 • navazuje na učivo předmětu základy spol. věd, rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti
  v jednotlivých společenských vědách
 • v prvním roce se zaměřuje na ekonomii, psychologii, sociologii, logiku, ve druhém roce na filosofii, právo a politologii
 • náplň jedné čtvrtiny hodin mohou ovlivnit žáci
 • mezi základní prostředky bude patřit práce s rozmanitými texty, testy, ankety, soutěže, logická cvičení, besedy a diskuse
 1. Dějepisný seminář – DS
 • v prvním roce – práce s historickým dokumentem, regionální historie, Valašsko, Rožnovsko
 • náboženské systémy, mytologie
 • vybrané kapitoly z dějin středověku a novověku
 • ve druhém roce – dějiny kultury, hospodářství, techniky, historický zeměpis
 • vybrané kapitoly z dějin 20. stol., prognózy pro 21. stol.
 • rozbor aktuálních problémů, výročí, exkurze
 1. Seminář a cvičení z geografie a geologie – GeS
 • tematická návaznost na předmět Geografie a geologie, prohloubení znalostí a především praktických dovedností a souvislostí mezi fyzickou, humánní (socioekonomickou) a regionální geografií
 • politická geografie, analýza aktuálních geopolitických problémů a konfliktů ve světě a globálních problémů lidstva
 • praktická příprava nejen k maturitě, ale hlavně k přijímacím zkouškám a k samotnému studiu na vysokých školách geografického, kartografického a ekonomického zaměření či ke studiu na fakultách sociálních věd (žurnalistika, politologie, mezinárodní vztahy, místní a regionální správa a rozvoj, environmentální studia ad.); všeobecný přírodní, kulturní a politický přehled
 • vybrané kapitoly jsou koncipovány na základě budoucích potřeb studentů semináře (student aktivně ovlivňuje jeho skladbu)
 • samostatná práce s odbornou literaturou, atlasy a zejména s internetovými zdroji, datovými a mapovými podklady (světové geografické databáze, Český statistický úřad, veřejné mapové portály aj.), analýza a interpretace dat v souvislostech, aktivní řešení problémů
 • praktická kartografie – GIS, dálkový průzkum Země, tvorba map
 • týdenní aplikované terénní cvičení (společně s BiS)
 • využití obrázků, schémat, grafů; dokumentů, studentských referátů, moderované diskuse; aktivní obhajoba seminární práce vs. její oponentura
 1. Seminář z deskriptivní geometrie – DgS
 • seminář je velmi vhodný pro budoucí studenty technických oborů – stroj. fakulty, architektury apod.
 • základní zobrazovací metody – kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání
 • určování vzájemných poloh bodů, přímek a rovin
 • konstrukce kuželoseček
 • zobrazování jehlanu, hranolu, oblých těles (koule, válec, kužel) a jejich řezy
 1. Konverzace ve španělském jazyce – ŠK
 • prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
 • rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
 • aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
 • reálie španělsky mluvících zemí
 • četba španělsky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
 • získání základních znalostí o kultuře a životním stylu ve španělsky mluvících zemích
 • upevnění a automatizace výslovnostních návyků
 1. Konverzace v německém jazyce – NK
 • rozšiřování slovní zásoby a zdokonalení řečových dovedností
 • cvičení sluchové paměti, reprodukce slyšených textů
 • čtení a rozbor úryvků z literárních děl, prohlubování znalostí reálií německy mluvicích zemí
 • práce s časopisy, velké osobnosti německé a rakouské kultury
 • diskuse k aktuálním tématům
 • korespondence úřední, navazování osobních kontaktů
 • využití Internetu, spolupráce s partnerskou školou
 • příprava k maturitní zkoušce, aplikace vědomostí k aktivnímu užití v praxi
 1. Seminář z anglického jazyka AS
 • seminář je primárně určen studentům, kteří se připravují ke složení jazykových zkoušek a dále těm, kteří se v budoucnu chtějí angličtině věnovat profesně a dále ji odborně studovat na VŠ
 • seminář není zamýšlen jako doučování
 • seminář je zaměřen především na přípravu k jazykovým zkouškám na úrovni B2 případně vyšší
 • seminář nabízí rozšíření a prohloubení jazykových znalostí (pronunciation, grammar, spelling, vocabulary) a jazykových dovedností (reading, writing, speaking, listening)
 • v závěrečném ročníku možnost nacvičování přijímacích testů
 • pro zapsání do tohoto semináře je nutné úspěšně napsat test (termín bude upřesněn)

Žáci tříd 3. A, 3. B, 7. A8

V souladu s učebním plánem gymnázia si povinně zvolíte třetí a čtvrtý volitelný předmět, které budete navštěvovat v posledním ročníku gymnázia. Oba předměty budou tříhodinové. Semináře, které již navštěvujete, budou ve čtvrtém ročníku čtyřhodinové! Není možná volba stejných seminářů ve třetím a čtvrtém ročníku. Každý žák musí mít čtyři různé volitelné předměty.

V posledním ročníku nebudete mít předměty: fyzika, biologie, chemie.

Obsahem profilové části maturitní zkoušky z předmětů – (matematika, fyzika, chemie, biologie, základy spol. věd, dějepis, zeměpis, estetika a další cizí jazyk) je určitá část učiva příslušných volitelných předmětů.

Volbu proveďte uváženě tak, abyste se dobře připravili k maturitní zkoušce a na VŠ.

O požadavcích k přijímacím zkouškám na VŠ se můžete informovat u výchovného poradce.

Termín odevzdání přihlášek: 24. února 2023

 

Předkládáme Vám stručnou charakteristiku volitelných předmětů, ze kterých můžete vybírat

 1. Seminář a cvičení z fyziky – FS
 • cílem semináře je příprava k maturitě, přehled, prohloubení a procvičení středoškolské fyziky
  s důrazem na vzájemnou souvislost různých oblastí fyziky a příbuzných oborů
 • příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
 • řešení složitějších fyzikálních úloh, vypracování testů podobných testům na VŠ
 • využití Internetu ve vhodných případech
 1. Seminář a cvičení z chemie – ChS
 • prohloubení a procvičování učiva z chemie obecné, anorganické, organické, analytické
  a biochemie
 • práce s odbornou a cizojazyčnou literaturou
 • práce na PC, informace z Internetu
 • příprava na maturitní zkoušku a přij. zkoušky na VŠ
 • praktické dovednosti v chemické laboratoři
 1. Seminář a cvičení z matematiky – MS
 • procvičení a prohloubení učiva matematiky ze základních hodin na vyšším gymnáziu s hlavním důrazem na přípravu ke společné (písemné) části maturity z matematiky
 • náplní učiva mj. úpravy výrazů, řešení všech typů rovnic a nerovnic, grafy funkcí, goniometrie a další
 • procvičení příkladů z přijímacích zkoušek na VŠ
 1. Informačně technologický základ – ITZ (k nové maturitní zkoušce)
 • Informace a informační zdroje – práce s informacemi; informace a metainformace
  – druhy informačních zdrojů; relevance a kvalita informačních zdrojů
  – etické a právní normy při práci s informacemi, ochrana autorských práv
  – ergonomie a hygiena práce s PC, ICT pro osoby s handicapem
 • Hardware – komponenty počítače a jejich funkce, digitální záznam informací
  – periferní zařízení
  – práce s počítačem a periferními zařízeními
  – využití počítače v propojení s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát, mobil apod.)
 • Software – principy operačních systémů
  – práce v operačním systému
  – práce s daty
  – druhy operačních systémů, aplikační programy a jejich typy
  – programovací jazyky
  – bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému
  a aplikací, ochrana proti virům apod.)
 • Počítačové sítě – orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí
  a sítí GSM
  – internet, komunikace, automatická aktualizace, antivirové zabezpečení
 1. Estetický seminář – ES
 • dějiny umění – umění jako obraz své doby
 • dějiny hudby
 • hudební teorie a terminologie, poslech děl, zařazení, rozbor
 • architektura a krajina, prostředí života
 • evropská výtvarná kultura a mimoevropské umění – regionální umění
 • absolvování semináře je nezbytné pro maturitu z profilového předmětu Estetická výchova
 • seminář je vhodný pro žáky, kteří se budou hlásit na umělecké školy, pedagogické fakulty a pod.
 1. Dějepisný seminář – DS
 • Práce s historickým dokumentem
 • Náboženské systémy mytologie
 • Vybrané kapitoly z dějin středověku a novověku
 • Dějiny kultury, hospodářství, techniky, historický zeměpis
 • Vybrané kapitoly z dějin 20. Stol, prognózy pro 21. Stol.
 1. Konverzace v německém jazyce – NK
 • rozšiřování slovní zásoby a zdokonalení řečových dovedností
 • cvičení sluchové paměti, reprodukce slyšených textů
 • čtení a rozbor úryvků z literárních děl, prohlubování znalostí reálií německy mluvicích zemí
 • práce s časopisy, velké osobnosti německé a rakouské kultury
 • diskuse k aktuálním tématům
 • korespondence úřední, navazování osobních kontaktů
 • využití Internetu, spolupráce s partnerskou školou
 • příprava k maturitní zkoušce, aplikace vědomostí k aktivnímu užití v praxi
 1. Konverzace v anglickém jazyce – AK
 • prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
 • rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
 • aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
 • reálie anglicky mluvících zemí
 • přehled historie anglické a americké literatury, četba úryvků v originále
 • četba anglicky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
 • získání základních znalostí o kultuře a životním stylu v anglicky mluvících zemích
 • sestavení souvislého písemného a ústního sdělení k aktuálním událostem a dané tematice
  v různých formách
 • upevnění a automatizace výslovnostních návyků
 1. Konverzace ve španělském jazyce – ŠK
 • prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
 • rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
 • aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
 • reálie španělsky mluvících zemí
 • četba španělsky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
 • získání základních znalostí o kultuře a životním stylu ve španělsky mluvících zemích
 • upevnění a automatizace výslovnostních návyků
 1. Konverzace v ruském jazyce – RK
 • upevnění znalostí písemné i tištěné azbuky, plynulého čtení a psaní
 • psaní na ruské klávesnici
 • gramatika v rozsahu učebnice Klass (1. – 3. díl)
 • témata: osobní charakteristika, bydlení, škola, obchody, stravování, kultura a umění, Moskva, Petrohrad
 1. Seminář z deskriptivní geometrie – DGS
 • seminář je velmi vhodný pro budoucí studenty technických oborů – stroj. fakulty, architektury apod.
 • základní zobrazovací metody – kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání
 • určování vzájemných poloh bodů, přímek a rovin
 • konstrukce kuželoseček
 • zobrazování jehlanu, hranolu, oblých těles (koule, válec, kužel) a jejich řezy
 1. Základy podnikání a projektové řízení – ZPPŘ
 • Měkké manažerské dovednosti (SWOT, Brainstorming, zpětná vazba, týmová práce, time management, komunikace a vyjednávání, řešení problémů a konfliktů)
 • Základy projektového řízení
 • Základy podnikání (právní úprava, daně a účetnictví, ekonomika obchodu, personalistika)
 • Řízení podnikatelských plánů a projektů (LogFrame, harmonogram, rozpočet)
 • Analýzy (trhu, cílových skupin, konkurence, finanční, rizik)
 • Marketing
 1. Seminář 3D grafiky – 3D4
 • matematický model scény, vrcholy, hrany a plochy, primitivní tělesa a jejich transformace
 • fyzická transformace objektu, úpravy objektu pomocí modifikátorů
 • použití polí objektů, frames ap. jako řešení opakujících se objektů (sloupořadí, žaluzie, řetěz,…)
 • materiály – fyzikální vlastnosti povrchu a jejich reprezentace pomocí shaderů, fyzická reprezentace plasticity versus použití bump map
 • světla a jejich použití ve scéně
 • kamery a jejich vlastnosti, typ kamery, nastavení optiky, zaostření a hloubka ostrosti
 • rendering – renderovací engine, nastavení renderingu, řešení běžných chyb renderingu
 • jednoduchá animace na základě klíčových snímků
 • případné další rozšiřujcí učivo
 • inverzní kinematika (spojení objektů, kostra objektu…)
 • použití částicových vlastností materiálů (vlasy, srst, tráva, déšť…)
 • reálná fyzika ve 3D modelování – gravitace, materiálové vlastnosti (látka, dým, kapalina…)
 1. Seminář a cvičení z molekulární biologie a genetiky – MBG
 • podrobněji se probírají struktura a funkce informačních makromolekul (nukleové kyseliny, proteiny)
 • prohlubuje se učivo z genetiky virů, prokaryot a eukaryot (struktura a regulace jejich genomu)
 • řeší se evoluce na molekulární úrovni
 • probírají se metody a techniky používané v molekulární biologii a genetice
 • seznámení s epigenetikou
 • probírá se molekulární podstata rakovinného bujení
 • dovednosti a znalosti vhodné ke studiu na přírodovědeckých a lékařských fakultách
 1. Soudobé dějiny a geopolitika – SDG
 • seminář náplní obohacuje dějepisnou výuku moderních dějin o nejnovější dějiny soudobé a nahrazuje a prohlubuje geopolitická témata dosavadního předmětu Geografie a geopolitika (Geop)
 • seminář je vhodným doplňkem pro maturanty z dějepisu, geografie a společenských věd k jejich příslušným dvouletým seminářům (rozvíjí znalosti a dovednosti z DS, GeS a SvS – u žádného z předmětů ale tyto dvouleté semináře jakožto přípravu k maturitě a na vysoké školy nenahrazuje!) či studenty, kteří orientaci v soudobém geopolitickém dění upotřebí při přijímacích zkouškách na vysoké školy (testování studijních předpokladů apod.)
 • seminář řeší témata geopolitického vývoje po rozpadu bipolárního světa v 90. letech 20. století, integračních procesů v Evropě a ve světě a vybraných aktuálních geopolitických problémů a konfliktů světa
 • seminář bude vyučován formou zpracování zvolených případových studií studentskými seminárními pracemi s ústní prezentací, její oponenturou, kritickým zhodnocením a následnou moderovanou diskusí; další vybraná témata budou analyzována s využitím filmového či textového dokumentu
 1. Mediální gramotnost a kritické myšlení (v anglickém jazyce) – MGKM
 • Seminář umožní studentům lépe pochopit, jakou roli hrají masmédia v našich životech a zároveň rozšíří jejich slovní zásobu a znalosti jazykových prostředků tak, aby byli nejen schopni lépe porozumět mediálnímu obsahu ale i posoudit jeho relevanci a rozpoznat motivaci autorů. Seminář je zaměřený jak na teoretické tak i na praktické dovednosti a bude probíhat podle následujícího plánu.
 • Seznámení se s různými typy masmédií se zaměřením na média s největším dopadem na společnost, zejména denní tisk, televizní vysílání a sociální sítě.
 • Efektivní používání nástrojů pro vyhodnocení důvěryhodnosti zdroje informací a jejich kvality.
 • Kritická analýza mediálního obsahu se zaměřením na analýzu použitých prostředků pro formování názoru publika, stanovení cílové skupiny a odhalení předpokládaného záměru tvůrce obsahu.
 • Praktická část, ve které si studenti předem stanoví parametry mediálního produktu (cílová skupina, obsah, prostředky a požadovaný dopad) a následně takový mediální produkt společně vytvoří.
 • Seminář je určen studentům se znalostí anglického jazyka minimálně na úrovní B1.
 1. Seminář z geologie a ekologie – SGE
 • V semináři se budeme zabývat různými aspekty geologie, účastníci se seznámí s horninami a nerosty, pochopí, jak vznikají a jaké jsou jejich vlastnosti, získají informace o těžbě nerostných surovin a dopadech těžby na životní prostředí, o vodním režimu v krajině a o ochraně vodních zdrojů. Seminář zahrne také pedologii (vznik půd, půdní typy, ochrana půdy) a paleontologii (vznik fosilií, význam fosilií pro studium geologické minulosti). Budeme získávat znalosti o geologickém vývoji České republiky v souvislosti s geologickým vývojem planety Země, poznáme rostliny a živočichy, kteří se vyskytovali na Zemi v minulých geologických obdobích.
 • Ekologie je vědní obor, který se zabývá vztahy mezi živými organismy a jejich prostředím. Seznámíme se s abiotickými vlivy prostředí, jako je například teplota, voda, světlo. Prohloubíme znalosti o ekosystémech, budeme zkoumat vztahy mezi živými a neživými složkami přírody. Zmíníme se o hlavních globálních ekologických problémech, které ohrožují životní prostředí a biodiverzitu na naší planetě. Budeme diskutovat o klimatické změně, znečištění ovzduší a vody, ztrátě biodiverzity, suchu a znečištění půdy.

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou  č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách: …

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

školní rok 2022-23

Třídy: 8. A8, 4. A, 4. B

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, podle ŠVP Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm a na základě podkladů předmětových komisí stanovuji: …

Přejít nahoru