Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Richard Ehl

Ústřední kolo České lingvistické olympiády

13. dubna 2024 se na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy konalo ústřední kolo České lingvistické olympiády. Naše gymnázium reprezentovali Věra Dlabajová z 6.A8 a Ota Repák ze třídy 8.A8.

Česká lingvistická olympiáda je založena na analýze jazykových dat, vyžaduje logické a kreativní myšlení. Úlohy se týkají jazyků, o nichž se předpokládá, že je soutěžící neznají. K řešení potřebují  schopnost nacházet vztahy mezi jazykovými jevy, aby pochopili jejich zákonitosti a mohli je aplikovat na konkrétní úkol.

I když naši reprezentanti neobsadili v soutěži přední místa, byla to jistě cenná zkušenost poměřit síly s ostatními nadanými lingvisty v tomto náročném kole soutěže. Za jejich snahu jim patří velký dík a pochvala.

Prezentiáda: HOLA HOLA – GRANDFINÁLE VOLÁ!

V pondělí 8. 4. 2024 se 4 týmy z naší školy vydaly poměřit síly v prezentačních dovednostech na krajské kolo do Zlína. KAKTUSÁCI ve složení Rostislav Pešek a Petr Kocián se snažili přesvědčit porotu, že bez fantazie to nepůjde. Environmentálním tématem se snažil tým FOREVER ve složení Sarah Dobrovská a Klára Kubínová získat porotu a poukázat na problém, že bez vyder to v ekosystému nepůjde. Třetím bojujícím týmem o postup byl DĚDA V DEPRESÍCH, kde děvčata ve složení Antonie Vašáková a Petra Gallová ukázala divákům i porotě, že nelze vše brát automaticky, ale je potřeba se občas zastavit a více si vážit maličkostí. Posledním týmem, který reprezentoval naší školu byly VNITŘNĚNKY NA POVRCHU. Anna Mildorfová a Tereza Večeřová svojí vlastní teorií o malých tvorech žijících pod zemským povrchem, přesvědčily porotu o vítězství. Tímto mají jedinečnou příležitost poměřit síly v celorepublikovém kole, které se uskuteční v Brně v pátek 10. 5. 2024.

Všem týmům děkuji za svědomitý přístup k soutěži, za jejich krásné výkony a vzornou reprezentaci školy.

Veronika Růžičková

Pedagogem roku se stala Olga Gardašová!

Město Rožnov pod Radhoštěm ocenilo vynikající práci a přínos pedagogů, kteří se zasloužili o rozvoj vzdělávacího systému v Rožnově. Po pětileté přestávce byla v lednu tohoto roku vyhlášena výzva k nominacím pedagogických pracovníků. Celkově bylo přijato 12 nominací ve dvou vybraných kategoriích a unikátní ocenění Pedagog roku získala “naše” Olga Gardašová.

Zdroj a celý článek: https://www.roznov.cz/cs/aktualne-z-mesta-a-okoli/tiskove-zpravy/pedagogem-roku-se-stala-olga-gardasova-z-gymnazia-roznov-pod-radhostem.html

Geologická olympiáda

I v letošním roce studenti našeho gymnázia soutěžili v Geologické olympiádě. V okresním kole se Samuel Vančura (4. A8) umístil na prvním místě, Jaromír Pešek (4.A8) byl druhý, Ondřej Kocián (3. A8) a Ota Repák (8. A8) se umístili na místě třetím a Martin Maléř (3. B) byl čtvrtý. Do krajského kola postoupili Samuel Vančura, Ota Repák a Martin Maléř.

Mezi nejlepšími mladými geology Zlínského kraje se naši zástupci rozhodně neztratili, Samuel Vančura obsadil v krajském kole třetí příčku, Ota Repák se stal úspěšným řešitelem a získal místo sedmé a Martin Maléř místo patnácté.

Blahopřejeme!

Bücherwurm 2024 – školní kolo

Vítězové jednotlivých kategorií a zároveň postupující do oblastního kola, které se koná 19. 4. 2024 v Olomouci:

Pavla Šústková (4.A8), Barbora Pavlínová (2.B), Karel Košina (5.A8) a Natálie Korytárová (1.B).

Za předvedené výkony a účast v soutěži dále děkujeme Vari Zhukové, Berenice Farníkové (3.A8), Martinu Maléřovi (3.B) a Fabiu Thurnheerovi (1.B).

V krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce, kategorie VG II. reprezentovala naši školu Anna Maria Bathke (4.A8).

V konkurenci osmi soutěžících se umístila na pěkném 5. místě a získala cenné zkušenosti do dalších let.

Ostrava!!!

Podívejte se na náš fotoreport z exkurze v Centru diagnostiky lidského pohybu, prohlídky nového City Campusu Ostravské univerzity, setkání s rektorem OU p. Petrem Kopeckým, absolventem našeho gymnázia, prezentace všech šesti fakult a oborů OU, zkrátka nabitého dne v Ostravě!

Třídy 7.A8 a 3.B

Zeměpisná olympiáda – postup do celostátního kola!

Ota Repák (8.A8) po dvou 2. místech z předešlých let zvítězil v krajském kole Zeměpisné olympiády, které se konalo 27. 3. v Uherském Hradišti, a postupuje do kola celostátního!

Eva Mertová (4.A8) se v krajské konkurenci také neztratila a bere 5. místo!

Děkujeme za úžasnou reprezentaci školy a přejeme Otovi skvělou zkušenost a mnoho zdaru na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze 25.-26. 4.!

RE

Třídní schůzky a konzultace

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se koná ve čtvrtek 18. dubna 2024 v době od 15:30 hodin do 16:00 hodin v budově gymnázia. Následovat budou do 17:30 hodin konzultace o prospěchu a chování s jednotlivými vyučujícími.

Krajské kolo konverzační soutěže v RJ

Zúčastnila jsem se soutěže v krajském konverzačním kole z ruštiny. To je jedna z těch soutěží, kde člověk může zažít příjemnou kamarádskou atmosféru. Organizátoři už dva roky po sobě připravují zajímavé otázky a poslechy, díky kterým si účastníci mohou ověřit a porovnat své znalosti v ruštině. Účastníci také mají šanci se projít školou a zajit do školní jídelny, kde se mohou občerstvit. Pro všechny účastníky organizátoři připravili chutné a lehké občerstvení, které nám dobilo energii, abychom předvedli své znalosti.

Já jsem se umístila na 1. místě už druhý rok po sobě, ale až tento rok se celostátní kolo koná v Praze na VŠE. A nesmím zapomenout poděkovat učitelkám RJ gymnázia ve Vsetíně za skvělou organizaci.  Moc se těším.

Kira Lysenko, 3. B

Přejít nahoru