Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Úřední deska

Termíny jednotných testů

Jednotné testy v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení proběhnou: ve středu 15. dubna 2015 pro čtyřleté studium a ve čtvrtek 16. dubna 2015 pro osmileté studium.

Rozpis volných dnů během přijímacího řízení

Uděluji volný den dle §2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 15. dubna 2015 žákům tříd 2.A, 2.B, 6.A8, 3.A, 3.B, 7.A8 a 16.dubna 2015 žákům tříd 1.A, 1.B a 5.A8 z organizačních důvodů (konání pilotního ověřování organizace přijímacího řízení).

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy

Volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

Vyhlašuji volby do školské rady na volební období od 1. 1. 2015. Volby proběhnou ve čtvrtek 20. 11. 2014 v době od 15,30 do 17 hod (třídní schůzky a konzultace).
Za jejich průběh odpovídá volebním komise, kterou ustanovuji ve složení:

  • Mgr. Petr Solanský – předseda (psolansky@gymroznov.cz)
  • Mgr. Jaroslav Knesl (jknesl@gymroznov.cz)
  • Mgr. Jaroslava Dlabajová (jdlabajova@gymroznov.cz)
Oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci) mohou podávat volební komisi do 18. 11. 2014 návrhy kandidátů, součástí návrhu musí být písemný souhlas s kandidaturou (vzor-sr.pdf).

Podrobnější informace najdete ve volebním řádu školské rady vydaného Radou Zlínského kraje (zlin-sr.pdf).

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy

Přejít nahoru