Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Aktuality

Kurz základní sebeobrany

V průběhu dvou zářijových týdnů (11. – 22. 9.) proběhl na naší škole kurz základní sebeobrany pro vybrané ročníky. Pod zkušeným dohledem školitelů z Valašského Meziříčí se žáci naučili zvýšit svou obezřetnost a několik obranných technik, které by jim měly pomoci v momentech ohrožení ze strany agresora.

Naši atleti vybojovali postup do kraje

Deštivé úterní ráno skupinku atletů našeho gymnázia čekajících na vlak naštěstí neodradilo a s malým zpožděním vyrazili na atletický stadion do Valašského Meziříčí na okresní kolo Středoškolského atletického poháru. V nepříznivých klimatických podmínkách podali členové obou našich týmů velmi kvalitní výkony a zajistili si postup na krajské finále, které proběhne 26. září ve Zlíně.

Ve skvělé formě se prezentovali sprinteři. Ondra Nohavica a Jakub Šimurda (oba 3. A) proběhli 60 metrů v časech 7,56 s (Ondra) a 7,74 s (Jakub), Adéla Ondřejová (2. B) pokořila rekord školy v běhu na 200 m časem 26,3 s a Víťa Dorňák (4. B), který nepočítal s účastí v běhu na 400 m, jako náhradník pouze ve vrhačském obutí a odění zaběhl na mokrém tartanu výkon 58,72 s. Max Kavan (4. B) o půl metru překonal školní rekord ve vrhu koulí (13, 29 m). Tým podrželi také skokan Filip Dimitriadis (2. A) výkony 168 cm ve výšce a 549 cm v dálce a běžec Martin Volný na 1500 m časem 4:42,0 min. V dívčí kategorii pak půlkařky z prvního ročníku Viktorie Dohnálková (2:47,51 min) a Natálie Korytárová (2:52,24 min) obsadily ve své disciplíně 2. a 3. místo. Adéla Ondřejová získala mezi jednotlivci 2. místo a Ondřej Nohavica dosáhl vůbec nejvyššího bodového zisku mezi všemi atlety.

Velice děkuji všem zúčastněným za vynikající výkony a reprezentaci školy a těším se do Zlína na krajské finále.

Monika Zetková

Odkaz na kompletní výsledky

Kategorie dívky

 1. Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
 2. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
 3. Obchodní akademie Valašské Meziříčí
 4. Střední škola Kostka, Vsetín

Kategorie hoši

 1. Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
 2. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
 3. SPŠS Vsetín
 4. Obchodní akademie Valašské Meziříčí

“Adapťák” na Soláni i pro 1.A8

Naše nová třída 1.A8 se ve dnech 6.-7. 9. 2023 zúčastnila svého prvního společného výletu, a to adaptačního kurzu, který se konal na Soláni s přenocováním v hotelu Čarták. Společně s námi se kurzu zúčastnily paní učitelky B. Bergová a G. Volková.

Hlavním cílem kurzu bylo seznámit se s novými spolužáky, a proto jsme byli na pokojích náhodně rozděleni. Program kurzu byl velmi nabitý a málokdy jsme ocitli na pokoji a nudili se. Velké množství času jsme strávili na hřišti u hotelu, které je opravdu velké a na němž jsme hráli hry, plnili různé úkoly a měli i volnou zábavu. Po celou dobu pobytu jsme hráli hru na strážného anděla, kdy si každý vylosoval jednoho spolužáka a snažil se mu pomáhat, aniž by mu sdělil, že je jeho strážný anděl. Mezi další soutěže patřilo například hledání přírodnin začínajících na písmeno K nebo házení šiškami do stromu. Nechyběl ani krátký výšlap na vrchol Soláně, kde bylo za úkol přečíst si Pověst o Soláni, kterou jsme museli po návratu k hotelu ve skupinkách zahrát v podobě divadelní scénky a musíme říct, že to byla opravdu sranda, a ještě více jsme se během hry navzájem poznali. Na konci celého dne nás čekala stezka odvahy, po které jsme se vrátili na hotel a do večerky jsme si mohli povídat. Následující den ráno po snídani jsme stihli další hry a soutěže a po obědě nás čekala cesta domů. 

Děkujeme moc paním učitelkám, že pro nás tento kurz zorganizovaly. 

Klára Ondruchová a Tereza Večeřová, 1. A8 

Rozhodnutí ředitele školy o nabídce povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušku ve školním roce 2023/2024

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 proběhnou podle následujícího modelu.

SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2 povinné zkoušky:

Český jazyk

Cizí jazyk nebo matematika

3 – 4 povinné zkoušky
až 2 nepovinné zkoušky až 2 nepovinné zkoušky

Společná část

Povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika

Povinné zkoušky koná žák z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky. Tyto zkoušky jsou realizovány formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z nabídky cizí jazyk, matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Profilová část

Profilová část vychází ze školního vzdělávacího programu.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá se zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak také ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek, které si žák vybere ze stanovené nabídky předmětů.

Zkouška z českého jazyka a literatury

Probíhá formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Rozsah písemné práce je minimálně 250 slov, celková doba trvání 120 minut zahrnuje i výběr tématu, žák vybírá jedno ze 4 témat. Povolenou pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu.

Délka přípravy na ústní část je 20 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.

Hodnocení písemné práce činí 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury.

Zkouška z cizího jazyka

Probíhá formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Rozsah písemné práce je 200 až 250 slov, celková doba trvání 90 minut zahrnuje i výběr tématu, žák vybírá jedno ze dvou témat. Povolenou pomůckou je překladový slovník bez gramatické a slohové části.

Hodnocení písemné práce činí 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkoušky z cizího jazyka.

Délka přípravy na ústní část je 20 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.

Pokud žák v profilové části maturitní zkoušky koná alespoň 4 povinné zkoušky, lze jednu zkoušku profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.

Pro zkoušku z anglického jazyka je požadovanou úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úroveň B2, pro zkoušku z německého, španělského, ruského jazyka je požadovanou úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úroveň B1.

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

Ostatní profilové zkoušky

Zkouška probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Délka přípravy na ústní zkoušku je 15 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.

Zkoušky budou hodnoceny klasifikační stupnicí 1 až 5.

U profilových zkoušek si žák volí jedno z 20 – 30 témat, každé může být v daný den a v dané komisi losováno jen jednou.

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek profilové části:

 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Geografie a geologie
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • ITZ
 • Estetická výchova

Cizí jazyk si žák volí z nabídky: anglický, francouzský, německý, španělský a ruský.

Pokud si ve společné části zkoušky zvolil žák cizí jazyk, může si v profilové části zvolit pouze jiný cizí jazyk než ve společné části.

Rožnov pod Radhoštěm, 20. září 2023

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA

ředitel školy

On-line výběr literárních děl pro maturitní zkoušku 2023 / 2024

Pravidla pro sestavení vlastního seznamu literárních děl:

Uchazeč si vybírá
20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura do konce 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

“Adapťák” prváků na Soláni

Noví studenti 1.A a 1.B strávili začátek roku na tradičním adaptačním kurzu na Čartáku, kde měli možnost se více poznat a utužit nově vznikající kolektiv. Přejeme jim úspěšný start do nového školního roku!

První sportovní úspěchy v novém školním roce!

33. ročníku Běhu za zdravím pro žáky ZŠ se zúčastnila také početná skupina reprezentantů našeho nižšího gymnázia.

Všichni statečně bojovali a v silné konkurenci se první tři jmenovaní dokázali prosadit až na stupně vítězů.

Jaromír Pešek (4.A8)        1. místo

Ema Hurtová  (2.A8)         2. místo

Radek Masařík  (4.A8)      2. místo

Tereza Kozlová (3.A8)       4. místo

Kateřina Kurková (3.A8)    5. místo

Beáta Jurčová (3.A8)         6. místo

Dále reprezentovali: Samuel Vančura (4.A8), Petra Gallová (2.A8), Václav Petřek (3.A8), Šimon Hurta (3.A8), Ondřej Kocián (3.A8), Václav Bělunek (4.A8) a Václav Bargel (3.A8).

Děkujeme a přejeme další nejen sportovní úspěchy!!!

Ekonomická olympiáda

Milí příznivci ekonomie,

po roce opět nabízíme možnost vyzkoušet si své znalosti a zapojit se do 8. ročníku Ekonomické olympiády.

Soutěž je určena pro žáky 1. až 4. ročníků všech typů středních škol. Registrace bude spuštěna 2. října 2023. Letošní školní kola budou probíhat v termínu od 20. listopadu do 1. prosince 2023. Všechny informace ohledně spuštění a způsobu registrace vám včas sdělíme.

Předběžný harmonogram:

Zájemci neváhejte a nahlaste se u Mgr. Renáty Chýlkové.

V posledních ročnících byla naše škola úspěšně reprezentována a do finále postoupili Jakub Kornel a Ota Repák. V soutěži především zúročíte své znalosti a porovnáte je s ostatními a v případě postupu do finálového kola se můžete zúčastnit zajímavého programu v Praze.

Zde video z posledního ročníku:

 

Wannsee – 2023: „Future for all“ aneb Budoucnost pro všechny

Je již tradicí, že skupina vybraných žáků a absolventů rožnovského gymnázia se každoročně účastní Mezinárodních letních workshopů ve Wannsee. Ani letos tomu nebylo jinak a rožnovská skupina jakožto reprezentace České republiky se ve dnech 15. – 22. července vydala vstříc novým zážitkům do nádherného prostředí nedaleko berlínského jezera Wannsee, kde prožila dny plné umění, objevování a seznamování se.

Podstatou celého týdne je práce v uměleckých workshopech na dané téma, jímž se pro letošní rok stalo „Future for all“, česky „Budoucnost pro všechny“. Společně se studenty a lektory z Polska, Španělska a Německa jsme se snažili zpracovat myšlenku daného tématu prostřednictvím tance, divadla, hudby, fotografie a malby. Stejně jako letošní téma, celý náš sedmidenní pobyt byl plný nejistot a nečekaných událostí.

Náplní týdne nebyla pouze práce ve workshopech, ale také návštěva Berlína, kde na nás kromě klasických památek čekala prohlídka muzea Futurium, v němž jsme zhlédli interaktivní expozici o představách o budoucnosti a jejich problémech. Fascinováni jsme byli nejen umělou inteligencí, ale také obrovskými očekávanými pokroky v medicíně nebo prezentací umělého masa.

Berlín skýtá samozřejmě mnoho kulturních příležitostí a byla by velká škoda, kdybychom je my, kreativní účastníci workshopů, nevyužili a neinspirovali se, ať už v divadle či na koncertě! Proto byly naplánovány ještě výpravy za kulturou pro jednotlivé workshopy dle jejich zaměření. Malíři se vydali do galerie umění v Postupimi, tanečníci na taneční představení do divadla Dock 11. Velké nadšení divadelníků a hudebníků z nadcházejícího koncertu překazil zákaz vycházení kvůli uprchlé lvici, ze které se nakonec stalo pouze divoké prase.

Práce ve workshopech nakonec vyvrcholila závěrečnými prezentacemi, na nichž jsme měli možnost zhlédnout přístup jednotlivých workshopů k danému tématu a navzájem se obohatit o různé pohledy na budoucnost a směr, kterým se my a svět vydáváme. Přestože se jednalo o poměrně komplexní téma, které v nás všech vzbuzovalo různé emoce a možná i obavy z nadcházejících let, celý týden jsme prožili ve skvělé atmosféře plné naděje, přátelství a sdílení našich myšlenek.

Dny ve Wannsee jsou pro mnohé z nás opravdu nezapomenutelnými, a i přes některé překážky se z nich vždy stane úžasné dobrodružství, které by jen málokdo nechtěl zažít znova.

Na závěr bychom rádi poděkovali paní Petersové a Brodové za možnost se tohoto programu zúčastnit a věříme, že se za rok opět sejdeme všichni na tom jedinečném místě zvaném Wannsee za zvuku společných (snad i autorských) písní a smíchu, který nám vždy dodá energii do dalších dnů!

Johana Valová, 8. A8

Burza učebnic 2023

Burza učebnic se bude konat v pondělí 11.9. od 12:00 v přízemí budovy gymnázia.

Přejít nahoru