Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Úřední deska

Omezení telefonického spojení

Ve dnech 10. – 12. 7. 2019 může být z důvodu rekonstrukce síťové infrastruktury krátkodobě nedostupné telefonické spojení na Gymnázium Rožnov p.R. Můžete využít mobilního čísla 733 610 450.

Kancelář školy – úřední hodiny v období letních prázdnin

Kancelář školy  – úřední hodiny v období letních prázdnin 1. 7. – 23. 8. (od 26. 8. každý den – běžný provoz).

pondělí, středa

 • dopoledne 7.30 – 11.00 hodin
 • odpoledne  12.00 – 13.30 hodin

Mimo úřední hodiny po předchozí domluvě: tel.: 571 685 061, email: gymroznov@gymroznov.cz

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019 – 2020

Pořadí přijatých uchazečů se bude měnit v závislosti na počtu odevzdaných zápisových lístků (zejména viz sloupec “Pořadí zájmu” v souboru “Pořadí uchazečů” – zájemci s uvedeným číslem 2 volí naši školu až jako druhou v pořadí). Doporučujeme proto nepřijatým uchazečům, majícím zájem o studium na naší škole, aby si podali odvolání.

Případné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v pondělí 29. dubna 2019 od 12.00 do 16.00 hodin a v úterý 30. dubna 2019 od 7.15 do 15.00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Přihlášky ke studiu

V období jarních prázdnin je možné přihlášky ke vzdělávání odevzdat v kanceláři školy od 7:00 – 15:00 hod.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, tato kritéria přijímacího řízení: …

Prázdninové omezení provozu – Bakaláři a intranet

Z důvodu oprav elektroinstalace (včetně serverovny) a aktualizací hlavních systémů bude v průběhu července a srpna 2018 dostupnost Bakalářů a školních intranetových aplikací omezená, případně nebudou služby – v řádu dnů – dostupné vůbec.

VOLBY do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

středa 15. 11. 2017

 • zletilí studenti – o velké přestávce
 • rodiče – 15.30 – 17.00

– volební lístky si můžete vyzvednout a zároveň odvolit před kabinetem zástupce ředitele školy (ve druhém podlaží)

Kandidáti navržení do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

 1. Gabriela Repáková , OSVČ , Rožnov p.R.
 2. Sabina Zemanová, účetní , Rožnov p.R.

Petr Solanský, předseda volební komise

Vyhlášení voleb z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s Volebním řádem Školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským kraje, schváleným usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5.3. 2012 hlava II, odstavec 2, vyhlašuji volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm na volební období od 1.1.2018

 • Termín voleb: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 15. listopadu 2017 od 15,30 hod. (informace o studiu žáků). Zletilí žáci mohou využít téhož dne i hlavní přestávky 9,40 – 9,55
 • Místo konání: vestibul gymnázia
 • Návrh kandidátů je možno podávat do 31.10.2017 u předsedy volební komise Mgr. Petra Solanského (kontakt zde). Kandidát s kandidaturou vysloví písemný souhlas (formulář zde)
 • Školská rada má 6 členů, 2 zástupce za zřizovatele, 2 zástupce za pedagogické pracovníky a 2 zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců žáků
 • Voliči mají dle volebního řádu povinnost prokázat svou totožnost členům volební komise, jsou-li o to požádáni

V Rožnově pod Radhoštěm 22. září 2017

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
IČ: 71009221, tel. 577006711, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

ve Vsetíně dne 18. 10. 2017

Informace – výskyt invazivního meningokokového onemocnění u studentky Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Vážení studenti,

Ve škole, kde studujete, se vyskytlo u jedné studentky onemocnění meningokokovou meningitidou (zánět mozkových blan vyvolaný meningokokem).

Nemocná studentka byla ve škole naposledy v pátek dne 6. 10. 2017. První příznaky se projevily až dne 16. 10. 2017. Vzhledem k tomu, že inkubační doba onemocnění je nejčastěji 3-4 dny, k nákaze bakterií N. meningitidis došlo mimo školní kolektiv.

Všechny úzké kontakty, které v možné inkubační době onemocnění přišly s nemocnou do kontaktu, již zajistilo či zajišťuje protiepidemické oddělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Studentů a pracovníků školy se žádná opatření netýkají (kromě osob, které s nemocnou byly v úzkém kontaktu v inkubační době mimo školu).

Jedná se o kapénkovou nákazu, která se přenáší vzdušnou cestou prostřednictvím kapének slin (při kašli a kýchání). Mezi další způsoby přenosu nákazy patří přímý kontakt s nakaženou osobou nebo nosičem (např. při líbání, pití ze společných lahví apod.). Bakterie meningokoka se přirozeně vyskytují v nose a krku asi u 5-11% lidí, kteří netrpí žádnými zdravotními potížemi a v naprosté většině případů u nich onemocnění ani nevypukne.

Proti invazivnímu meningokokovému onemocnění se dá chránit očkováním, které provádí za úhradu na vyžádání praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů Vám rádi poskytneme informace na tel. 602 156 923.

MUDr. Jana Hošková

Ředitel protiepidemického odboru

KHS ZK se sídlem ve Zlíně

Přejít nahoru